Computing coding

CADWCH LE

Taniwch Switsh Cyfrifiadura yn YDDS

Mae technoleg yn chwildroi’r ffordd rydym yn byw a gweithio, ond credwch neu beidio, dim ond y dechrau yw hwn. Mae’r twf a’r gyfradd newid enfawr yn y sector cyfrifiadura a thechnoleg yn sicrhau galw parhaus am Raddedigion sydd â sgiliau a chymwysterau cyfoes. 

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Ond, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau israddedig/ôl-raddedig o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn: