Film & TV

Sesiynau Ar-lein BA Ffilm a Theledu

13 Ionawr -26 Mai

CADWCH LE

Os ydych chi’n un o’r nifer o fyfyrwyr sy’n ystyried gwneud cais i brifysgol ac â diddordeb yn y diwydiannau creadigol, ond yn ansicr beth mae hynny’n ei olygu mewn byd ar ôl Covid, yna mae’r sesiynau hyn i chi. Nod y sesiynau hyn yw cynnig cyngor i chi am eich dewisiadau posibl a sut mae mynd ati i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich gyrfa.

*Os ydych chi’n fyfyriwr ffilm, Saesneg, hanes, Seicoleg neu’r celfyddydau, mae’r maes adrodd storïau yn un sy’n eu cysylltu nhw i gyd.  Er mai cwrs Ffilm a Theledu ydym ni, rydyn ni’n addysgu’r cwrs trwy lens y Dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth honno i gael y myfyrwyr i ffilmio storïau cyffrous ac arloesol ar gyfer cynulleidfaoedd heddiw.


Ymunwch â ni ar gyfer sesiynau wythnosol a fydd yn eich cyflwyno i fyd adrodd storïau yn yr 21ain ganrif. Dewch i ymweld i ddysgu rhagor am y pynciau sy’n cael sylw gennym trwy gydol ein cwrs gradd. Fe gewch awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud cais, byddwn yn rhannu peth o waith y myfyrwyr cyfredol ac yn dangos y cyfleusterau sydd gennym i’w cynnig.


Dyma eich cyfle chi i ofyn cwestiynau, cwrdd â’r tîm addysgu a chael dealltwriaeth dda o’r hyn mae’n ei olygu i weithio yn y diwydiant creadigol sy’n newid yn barhaus. Mae’r sesiynau’n anffurfiol a chyfeillgar, ac mae cyfle hefyd i brofi eich sgiliau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau syml ar-lein. Byddem ni’n dwlu cwrdd â chi, felly cofiwch gofrestru am unrhyw un o’r dyddiadau isod.

Ffilm a Theledu (BA) -  (Fersiwn Saesneg: Film & TV (BA))