Surface Pattern

Patrymau Arwyneb – Sesiwn Blasu Ar-lein

CADWCH LE

Mae ein cyrsiau gradd Dylunio Patrymau Arwyneb a Thecstilau yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn rhaglen fywiog, amlddisgyblaethol lle rydym yn archwilio tecstilau, materoldeb, patrwm a gwaith gwneuthur. Byddem yn falch dros ben o gwrdd â chi, felly cofrestrwch ar gyfer unrhyw un o'r dyddiadau isod.

Os ydych yn athro/darlithydd gydag archeb grŵp ac os hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch â artanddesign@pcydds.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, ewch i’r dudalen (yn saesneg) Surface Pattern Design & Textiles (MDes, BA)