Creative Music Technology: Virtual Taster Sessions.

Sesiwn flasu ar-lein Technoleg Gerddoriaeth

CADWCH LE

Os ydych chi’n un o’r nifer o fyfyrwyr sy’n ystyried gwneud cais i brifysgol ac â diddordeb yn y diwydiannau creadigol, ond yn ansicr beth mae hynny’n ei olygu mewn byd ar ôl Covid, yna mae’r sesiynau hyn i chi. Nod y sesiynau hyn yw cynnig cyngor i chi am eich dewisiadau posibl a sut mae mynd ati i ddewis y cwrs gorau ar gyfer eich gyrfa.

Dewch i weld sut mae ein cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfansoddi, creu a chydweithio mewn ystod eang o gymwysiadau’r cyfryngau. Yn fyfyriwr Technoleg Gerddoriaeth Greadigol byddwch yn ymwneud â chyfansoddi yn y stiwdio, dylunio a chynhyrchu sain ar gyfer y Teledu a Ffilm, animeiddio, dylunio sain gemau cyfrifiadurol, fideos cerddoriaeth, darlledu, perfformio a pheirianneg sain.

Mae’r adran yn arloeswr mewn addysgu arloesol ac arfer dysgu. Rydym yn gweithredu’r “stiwdios campws cysylltiedig” lle gall myfyrwyr a staff gydweithio, recordio a pherfformio cyfnewid sain Diffiniad Uchel rhwng stiwdios, gartref neu ar y campws, mewn amser real drwy gyfuniad o fewngofnodi o bell a ffrydio pecynnau sain ar y cwmwl. Fel hyn, mae gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau arbenigol i recordio perfformwyr, artistiaid a cherddorion yn fewnol, neu o bell o unrhyw stiwdio yn y byd.

Ymunwch â ni am sesiynau wythnosol i’ch cyflwyno i’n stiwdios campws cysylltiedig a’r pynciau y mae’r cwrs gradd yn eu cwmpasu. Fe gewch awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud cais, byddwn yn rhannu peth o waith y myfyrwyr cyfredol ac yn dangos y cyfleusterau arbenigol sydd gennym i’w cynnig.

Dyma eich cyfle chi i ofyn cwestiynau, cwrdd â’r tîm addysgu a chael dealltwriaeth dda o’r hyn mae’n ei olygu i weithio yn y diwydiant creadigol sy’n newid yn barhaus. Mae’r sesiynau’n anffurfiol a chyfeillgar, a bydd hefyd cyfle i wirio eich sgiliau gydag ambell weithgaredd ar-lein syml. Byddem ni’n dwlu cwrdd â chi, felly cofiwch gofrestru am unrhyw un o’r dyddiadau isod.

Os ydych yn athro/darlithydd gydag archeb grŵp ac yr hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (MMus, BA)