Addysg Athrawon – Sesiynau Blasu Ar-lein

Students in the classrrom

Dyddiadau Newydd

8 Gorffennaf 2021 am 7yh (Iaith Gymraeg - gyda Preseli, Lôn Las a Llanhari)

Mae PGCE cynradd (cyfrwng Saesneg) bellach ar gau ar gyfer mynediad 2021. Mae ein prif lwybr cyfrwng Cymraeg yn dal ar agor.

CADWCH LE

Mae athrawon yn mynd yr ail filltir dros eu disgyblion bob dydd, ac yn gwneud gwaith ysbrydoledig yn y cyfnod heriol digynsail hwn.

Ond mae angen cefnogaeth ar ein hysgolion – ac athrawon newydd i ymuno â galwedigaeth sy’n rhoi cymaint i gymaint o bobl.

O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae adran Addysg Athrawon PCYDDS wedi gorfod canslo’r holl ddiwrnodau agored a drefnwyd hyd y gellir rhagweld.

Ond rydym ni’n dal i fod yn agored ar gyfer busnes – a gallwn ddweud wrthych am ein rhaglenni Addysg Athrawon arloesol a’n Hysgolion Partner anhygoel o hyd!

Rydym yn gwneud paratoadau er mwyn ailddechrau ein rhaglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a BA Addysg Gynradd o fis Medi ymlaen, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan PCYDDS i’w gynnig...

Felly, cymerwch sedd, logiwch ar eich dyfais a dewch i gwrdd â’n Haddysgwyr Athrawon cyfeillgar.

Dyma’r amser i gymryd cam i mewn i yrfa newydd, gyffrous a boddhaus ym myd addysg – a gwneud gwahaniaeth... Addysgwch!

Mae’r Sesiynau Blasu Ar-lein wedi’u llunio ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am yrfa’n addysgu – cewch glywed gan ein Haddysgwyr Athrawon, cwrdd â’n partneriaid ysgol a chael ateb i’ch holl gwestiynau am y rhaglenni a restrir isod:


Pam y dylech chi wneud YDDS eich dewis cyntaf ar gyfer Hyfforddiant Athrawon:

  • Cafwyd i rhestru'n 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (NSS, 2019)
  • Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau eich addysg athrawon ac ysbrydoli cenhedlaeth
  • Rhaglenni arloesol a deinamig
  • Cyfleusterau newydd o'r radd uchelaf uchaf
  • Dewiswch o ystod eang o opsiynau pwnc TAR Uwchradd
  • Achrediad statws athro cymwysedig QTS gan yr EWC