education-studies-870

26 Tachwedd: 1-2 
14 Ionawr: 1-2
18 Chwefror: 1-2

CADWCH LE

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau Astudiaethau Addysg yn YDDS

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o Coronafeirws, rydym wedi gohirio ein diwrnodau agored arferol nes rhybudd pellach.

Ond rydym yn cynllunio ar gyfer ailddechrau arferol ein cyrsiau israddedig / ôl-raddedig o fis Medi, ac nid ydym am i chi golli allan ar y cyfle i ddysgu mwy am yr hyn sydd gan YDDS i'w gynnig!

Ymunwch â ni am un o'n Sesiynau Blasu Ar-lein gyfeillgar ac anffurfiol a chewch ateb i'ch holl gwestiynau ar y cyrsiau isod:

Cyrsiau Israddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig