Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-lein ar gyfer Dyniaethau

Dyniaethau a Hanes Sesiynau Blasu Ar-lein

Lecturer with his students

29 Gorffennaf: 2.30yh & 6yh
15 Awst: 11.30yb & 5yh

CADWCH LE

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o Coronafeirws, rydym wedi gohirio ein diwrnodau agored arferol nes rhybudd pellach.

Ond rydym yn cynllunio ar gyfer ailddechrau arferol ein cyrsiau israddedig / ôl-raddedig o fis Medi, ac nid ydym am i chi golli allan ar y cyfle i ddysgu mwy am yr hyn sydd gan YDDS i'w gynnig!

Ymunwch â ni am un o'n Sesiynau Blasu Ar-lein gyfeillgar ac anffurfiol a chewch ateb i'ch holl gwestiynau ar y cyrsiau isod:

Israddedig

Ôl-raddedig