Sesiynau blasu a chyflwyniadau cwrs


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio yn y brifysgol a chael blas ar fywyd myfyrwyr. Oherwydd pandemig Covid-19, yr ydym yn darparu rhai o'n sesiynau blasu yn rhithiol, tra bydd eraill yn dychwelyd pan fo'n bosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, gallwch wirio'r dudalen hon, ymuno â ni ar ddiwrnod agored rhithwir neu gysylltu â ni'n uniongyrchol i gael y wybodaeth ddiweddaraf (gwybodaeth@ydds.ac.uk).

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

building

Pensaernïaeth

23 Mawrth

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

Cropped 400x300

Busnes a Rheolaeth Caerfyrddin

14 Ionawr
11 Chwefror
11 Mawrth

Business Management Swansea

Busnes a Rheolaeth Abertawe

29 Ionawr
27 Chwefror
26 Mawrth

girl working on a laptop

Cyfrifiadura

21 Ionawr
16 Mawrth

Construction people on a field

Adeiladu

11 Mawrth

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

29 Ebrill
19 Mai
30 Mehefin
21 Gorffennaf

400x300

Astudiaethau Addysg

13 Mai
17 Mehefin

Engineering

Peirianneg

4 Mawrth
11 Mawrth

Environment

Cadwraeth Amgylcheddol

23 Chwefror
23 Mawrth

Film & TV

Ffilm a Theledu

13 Ionawr - 26 Mai

Graphic Design

Dylunio Graffig

14 Ebrill

Colourful Pebbles

Addysg Gynhwysol

12 Ebrill
10 Mai
12 Mehefin
5 Gorffennaf
23 Awst

Tourism, Events and Hospitality

Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

30 Ionawr
18 Chwefror
20 Mawrth

400x300

Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr Rhithwir y Dyniaethau

14 Mai

Ymunwch â ni am sesiynau blasu ar gyfer y cyrsiau canlynol: Anthropoleg a Datblygu Rhyngwladol | Astudiaethau Tsieineaidd | Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol | Hanes, Clasuron, Astudiaethau Celtaidd ac Archeoleg | Athroniaeth a'r Celfyddydau Rhyddfrydol | Crefydd a Diwinyddiaeth

Law Scales Statue

Y Gyfraith

19 Ebrill
21 Mehefin
16 Awst

Pounds and keyboard

Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf

25 Mawrth
22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Music Technology

Technoleg Gerddoriaeth

13 Ionawr i 26 Mai

Nursing,Health and Social Care

Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

20 Ionawr
20 Chwefror
20 Mawrth

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Psychology Graphic

Seicoleg

28 Ebrill

Public Services, Law and Policing

Gwasanaethau Cyhoeddus, Y Gyfraith A Phlismona

13 Ionawr
10 Chwefror
10 Mawrth

Women presenting to a group of people

Sgiliau ar gyfer y Gweithle

25 Mawrth
22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Sport, Health and Outdoor Education (SHOE)

Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin

13 Ionawr
10 Chwefror
10 Mawrth

Sports Management

Rheolaeth Chwaraeon

22 Ionawr
5 Mawrth

400x300

Addysg Athrawon

14 Ebrill (Iaith Saesneg - gyda Pembroke Dock Community School)
22 Ebrill (Iaith Gymraeg - gyda Ysgol Llanhari & Ysgol y Preseli)

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

21 Ebrill
19 Mai
23 Mehefin
14 Gorffennaf