Sesiynau blasu, chyflwyniadau cwrs a dosbarthiadau meistr


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio a bywyd yn y brifysgol. Cynhelir rhai ar ffurf rithwir, tra bydd eraill yn rhai personol.

Os nad ydych chi’n siŵr am y digwyddiad i'w archebu, gallwch chi gysylltu â ni'n uniongyrchol ar info@uwtsd.ac.uk  i drafod eich opsiynau.

RHITH-DDIWRNOD AGORED AR ALW

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

400x300

Addysg Athrawon

3 & 4 Tachwedd
1 Rhagfyr