Sesiynau blasu, chyflwyniadau cwrs a dosbarthiadau meistr


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio a bywyd yn y brifysgol. Cynhelir rhai ar ffurf rithwir, tra bydd eraill yn rhai personol.

Os nad ydych chi’n siŵr am y digwyddiad i'w archebu, gallwch chi gysylltu â ni'n uniongyrchol ar info@uwtsd.ac.uk  i drafod eich opsiynau.

RHITH-DDIWRNOD AGORED AR ALW

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

19 Mai 22
16 Mehefin 22
12 Gorffennaf 22

400x300

Astudiaethau Addysg

11 Mai 22 

Painting

Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun

Graphic Design

Dylunio Graffig

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Psychology Graphic

Seicoleg

TBC

 
400x300

Addysg Athrawon

8 Mehefin (Seswin Iaith Saesneg)
15 Mehefin (Seswin Iaith Cymraeg)

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

25 Mai 22
22 Mehefin 22