Male student with an inflatable plane and a cup

Mae ein sesiynau Gwybodaeth Ôl-raddedig Rhithiol yn gyfle delfrydol i ddysgu am y cwrs MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol sydd ar gael yn Y Drindod Dewi Sant.

Maent ar agor i’r rheiny sy’n ystyried gwneud cais yn ogystal â’r rheiny sydd eisoes yn meddu ar gynnig i astudio gyda ni.

Ddim yn gallu ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Wybodaeth Ar-lein ond mae gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am ein cyrsiau Ôl-raddedig yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd? Cysylltwch â ni.