Digital

Mae ein sesiynau Gwybodaeth Ôl-raddedig Rhithiol yn gyfle delfrydol i ddysgu am y cyrsiau MBA sydd ar gael yn Y Drindod Dewi Sant.

Cadwch Le

Maent ar agor i’r rheiny sy’n ystyried gwneud cais yn ogystal â’r rheiny sydd eisoes yn meddu ar gynnig i astudio gyda ni.

Bydd ein sesiynau Gwybodaeth Ôl-raddedig MBA yn cwmpasu’r rhaglenni a ganlyn:

  • MBA Ar-lein
  • MBA (ar Gampws)
  • PGCert Llywodraethu Un Planed
  • MSc Rheolaeth Ariannol
  • MRes/PGCert Lleoedd Cynaliadwy

Ddim yn gallu ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Wybodaeth Ar-lein ond mae gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am ein cyrsiau Ôl-raddedig yn yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd? Cysylltwch â ni