Hafan YDDS  -  Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant   -  Yr Athrofa Cytgord  -  Athrofa Cytgord - Athrawon Ymarfer ac Ymchwilwyr  -  Scherto Gill

Scherto Gill

Image of Scherto Gill

Mae Dr Scherto Gill yn Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Ryngwladol a Darlithydd Cysylltiol. Mae hi’n dysgu ar y rhaglenni Meistr a Doethur.

Mae hi hefyd yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Heddwch Guerrand-Hermès, sefydliad ymchwil rhyngwladol yn ne-ddwyrain Lloegr. Mae diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall heddwch, llesiant a ffyniant dynol yn broses gyfannol a deinamig.

Mae’r cysyniadau y mae hi’n eu datblygu yn cvnnwys addysg yn heddwch, addysg ddynolganolog, addysgeg naratif, dull dialogaidd ar gyfer addysg heddwch.

Mae hi’n awyddus i archwilio sut i ddefnyddio’r cysyniadau hyn ar gyfer dysgu ac addysgu ar bob lefel tuag at drawsffurfio personol a chymdeithasol. Astudiodd traethawd ymchwil Scherto ddeialog rhyngddiwylliannol, ac felly mae wedi datblygu’r gwaith o ddamcaniaethu hunaniaeth ryngddiwylliannol a dysgu rhyngddiwylliannol.

Trwy’r gwaith hwn, datblygodd Scherto ddiddordeb mewn defnyddio naratif a hanes bywyd i archwilio profiadau pobl o ddysgu, llesiant, gwrthdaro a heddwch.

Rhwng 2005 a 2014, Scherto oedd cydlynydd y rhaglynydd MA mewn Astudiaethau Addysgol gyda ffocws ar Addysg Ddynolganolog. Roedd y cwrs hefyd yn defnyddio dulliau llyfryddol, o hunan ddealltwriaeth a deialog yn addysgeg.

Ar hyn o bryd, mae Scherto yn parhau i gynnig amrywiaeth eang o seminarau a darlithoedd ar bynciau ynghylch addysg ddynolganolog, addysg heddwch a dull o gynnal ymchwil cymdeithasol sy’n seiliedig ar ddeialog a pherthnasoedd.

Mae eu haddysgu yn ymwneud ag archwilio eu teithiau dysgu ac ymholi ymchwil, eu hunain a’u helpu i ddod yn ymchwilwyr ac ymarferwyr addysgol hyderus.