Hafan YDDS  -  Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant   -  Yr Athrofa Cytgord  -  Athrofa Cytgord - Athrawon Ymarfer ac Ymchwilwyr  -  Scherto Gill

Yr Athro Scherto Gill

A close-up of Scherto Gill's face with the saturation lowered almost to black-and-white.

Yr Athro Scherto Gill yw Cyfarwyddwr Sefydlu Sefydliad Byd-eang y Ddynoliaeth dros Heddwch. Mae hi’n cydlynu Menter Iachâd ar y Cyd Prosiect Llwybrau Caethweision UNESCO ac mae’n cadeirio Gweithgor Addysg Fforwm Rhyng-ffydd y G20. Mae Scherto yn Uwch Gymrawd yn Sefydliad Heddwch Guerrand-Hermès, ac yn Gymrawd Oes Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA). Cafodd ei henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Lwcsembwrg 2022.

Yn Athro Ymchwil, mae diddordebau Scherto’n canolbwyntio ar ddeall heddwch, iachâd ar y cyd, llesiant dynol a ffyniant byd-eang fel prosesau cyfannol a dynamig. Trwy ymchwil a gwaith prosiect, bu’n archwilio ffyrdd o hyrwyddo arloesi addysgol, iachâd ar y cyd, meithrin heddwch, a thrawsnewid cymdeithasol. Mae hi wedi arwain sawl prosiect ymchwil arwyddocaol, gan gynnwys Adolygiad Pen Desg UNESCO ar Agweddau ac Arferion Iachâd ar y Cyd.

Yn Awdur, mae Scherto’n cyfrannu at bynciau yn cynnwys addysg sy’n canolbwyntio ar bobl, heddwch cadarnhaol, iachâd ar y cyd, deialog dwfn, ecoleg lles, addysgeg naratif, agwedd ddialogaidd a chydweithredol at lywodraethu byd-eang. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol sawl cyfnodolyn, ac wedi golygu sawl rhifyn arbennig o gyfnodolion.

Yn Addysgwr, mae Scherto’n addysgu ar raglenni gradd Meistr a Doethurol ac yn cynnig ystod eang o seminarau a darlithoedd.

Yn Hwylusydd, mae gan Scherto brofiad helaeth o greu mannau diogel ar gyfer gwrando astud a deialog gynhyrchiol tuag at ddealltwriaeth well o heriau byd-eang.

Mae Scherto yn aelod bwrdd o Fforwm Ysbryd y Ddynoliaeth, a’r Fforwm Codi Heddwch Byd-eang.