Digwyddiadau (gorffennol a dyfodol)

people at a conference

'Time and Tide: Voyaging in Enchanted Landscape', 22 Mawrth 2023. 9.30am ar gyfer 10am–4pm. Mae’r undydd astudio hwn ar gampws Llambed y Brifysgol mewn partneriaeth ag Academi Temenos ac mae’n archwilio mythau, hudoliaeth ac adrodd straeon gyda James Harpur, Christine Rhone a Hugh Lupton. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae angen cofrestru.


Medi 2020 (i’w gadarnhau), cynhadledd ar y cyd â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen.


 On the Political Skies: Harmonies between Heaven and Earth, 22-24 Mai 2020, yn Amgueddfa Wladol Hanes Crefydd, St. Petersburg, Rwsia


 ‘Harmony and Education’, Coleg Alffred Fawr  Caerwynt, 1 Mai 2020


 ‘Cytgord: Ffydd, Busnes ac Addysg’, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, 11 Mawrth 2020.


‘The Learning of the Imagination: Wisdom Traditions and Sacred Vision’, Cynhadledd Undydd gyda’r Academi Temenos, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, 3 Gorffennaf 2019.


‘The Harmony of the World’: Cynhadledd i ddathlu 400 mlynedd ers cyhoeddi Harmonices Mundi Johannes Kepler 21-23 Mehefin 2019, yn Amgueddfa Wladol Hanes Crefydd, St. Petersburg, Rwsia.


‘Action and Activism: The Harmony Conference 2018’, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, 14 Mawrth 2018.


‘Harmony in Food and Farming’, wedi ei threfnu gan yr Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy yng Ngholeg Llanymddyfri, 10-11 Gorffennaf 2017.


‘The Harmony Debates: What is Harmony? Exploring the Relationship between Harmony and Sustainability’, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, 2-3 Mawrth 2017.


'What is the Place of Spirituality in Ecology?' Trafodaethau Daear Coleg Schumacher, digwyddiad arbennig Cytgord i lansio’r MA mewn Ecoleg ac Ysbrydolrwydd, 19 Hydref 2016


Living on Earth: Charting a Course of Harmony, 7 Gorffennaf 2016, Llanbedr Pont Steffan.