Dolenni at safleoedd o ddiddordeb


Greenpeace

Ewch i wefan Greenpeace


Y Prosiect Cytgord

Mae’r Athrofa Cytgord yn cydweithio’n agos â’r gwaith a gyflawnir gan y Prosiect Cytgord .


Y Fenter Cytgord

Hon yw gwefan allgymorth archif menter Cytgord, 2015-18. 


Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE)

INSPIRE


Academi Temenos

Elusen addysgol yw Academi Temenos  sy’n cynnig addysg mewn athroniaeth ac yn y celfyddydau yng ngoleuni traddodiadau cysegredig y Dwyrain a’r Gorllewin.  Ar hyn o bryd mae’n cydweithio â’r Athrofa Cytgord.


Sefydliad y Tywysog

Mae gwaith yr Athrofa’n gorgyffwrdd â gwaith ehangach Sefydliad y Tywysog.


Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Mae’r Athrofa yn cydweithio â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT).


Grŵp Paramaethu Llanbedr Pont Steffan

Mae Grŵp Paramaethu Llanbedr Pont Steffan  yn rhan hanfodol o’n cymuned leol yng Nghymru, gan ffermio a garddio yn unol ag egwyddorion Cytgord.