Carmarthen Gym - Climbing Wall

Mae bywyd yn gallu bod yn anodd ag yn straen, a gall gwneud penderfyniadau pwysig am eich dyfodol fod yn dasg frawychus. Os nad ydyn yn cymryd yr amser i edrych ar ôl ein hunain a'n hiechyd meddwl, gall y straen hwn gronni.

Mae'r adnoddau hyn wedi'u creu i'ch atgoffa ei bod yn bwysig eich bod yn gofalu amdano'ch hun a'ch lles

Gweithdy Pryder gan Ddarlithydd Seicoleg Gymhwysol

Gweithdy Pryder- PowerPoint gyda trosleisiau gan Dr. Charlotte Greenway, darlithydd BSc Seicoleg Gymhwysol

Cewch eich arwain trwy'r sleidiau yma gan lais Dr. Charlotte Greenway, darlithydd Seicoleg Gymhwysol y Brifysgol, sy'n gofyn ichi gwblhau gweithgareddau i'ch helpu i ddeall sut y gallwn adnabod teimladau o bryder - sut y mae'n datblygu a sut y gallwn ei reoli gyda thechnegau ag ymarferion defnyddiol. Ymddiheuriadau mai Saesneg yn unig yw'r cyflwyniad yma.

Taflen Waith Cynnal Hunan Gymhelliant

Cynnal Hunan Gymhelliant

Canllaw gall helpu unrhyw â hunan gymhelliant trwy osod nodau cyraeddadwy.

Erthygl ar Seicoleg Iechyd a COVID-19

Erthygl ar Seicoleg Iechyd a COVID-19

Erthygl wedi’i hysgrifennu gan Dr. Ceri Phelps sy’n arwain y ddarpariaeth Seicoleg a Chwnsela y Drindod Dewi Sant, yn trafod beth ydyn ni wedi’i ddysgu ynglŷn â’r ffordd orau i ymdopi yn ystod cyfnodau ansicr.

Awgrymiadau i Fyfyrwyr ar Gynnal eu Lles

Awgrymiadau i fyfyrwyr ar gynnal eu lles

Mae'r ffeithlun hwn yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bob myfyriwr ar sut i gynnal eu lles gan eu galluogi i wneud y gorau o'r cyfleoedd sydd gan fywyd myfyrwyr i'w cynnig yn yr ysgol/coleg a'r brifysgol. 

Cymhelliant, Gwytnwch a Rheoli Straen

Sesiwn ryngweithiol ysgafn, a gynigir gan staff addysgu cwrs BA Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn dysgu myfyrwyr sut i adeiladu eu gwytnwch, rheoli eu lefelau straen, a chadw eu cymhelliant.

Dyddiad: ar gais
Yn addas ar gyfer: blwyddyn 11/12/13 neu fyfyrwyr cyfatebol
Hyd: 30/45 munud

Cysylltwch â'r tîm i drefnu