Confensiynau UCAS

Cynhelir Confensiwn Addysg Uwch Gorllewin Cymru bob blwyddyn yn PCYDDS ar ein campws yng Nghaerfyrddin. Rydym yn falch iawn mai ar ein eiddo ni y cynhelir y digwyddiad hwn ac edrychwn ymlaen bob blwyddyn at groesawu hyd at 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion a cholegau lleol i’r confensiwn.

Mae ein Llysgenhadon Myfyrwyr ar law ar y dydd i siarad gyda darpar fyfyrwyr am fywyd yn y brifysgol ac i’ch tywys ar daith o gwmpas y campws wrth ichi ymweld â seminarau gwybodaeth a mwynhau tamaid i fwyta yn ein mannau arlwyo. Hefyd, rydym yn estyn croeso i unrhyw rai o’r gymuned leol sy’n dymuno elwa o ddod i’r confensiwn.

Yn ogystal â hyn, mae tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau PCYDDS yn mynychu llawer o gonfensiynau Addysg Uwch eraill ar hyd a lled y DU. Yno, bydd ein staff ar gael i siarad gyda myfyrwyr, rhieni a staff ysgolion a cholegau ynghylch ein cyrsiau a’n campysau, ac i ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych am Addysg Uwch.

Cadwch lygad ar agor am stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn confensiwn UCAS yn eich ardal chi!