Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth

Head of Sixth Form Consortium

Mae’r consortiwm wedi’i greu’n benodol ar gyfer Penaethiaid Chweched Dosbarth ac arweinwyr ôl-16 er mwyn rhannu arferion da, ac i fynd i’r afael â materion cyffredin mewn amgylchedd fforwm â ffocws.

Mae’r Consortia yn gwahodd siaradwyr cyfoes a hyfforddiant perthnasol yn ôl gofynion yr aelodau. Mae’r consortia yn cyfarfod tua 2 waith y flwyddyn mewn cyfarfodydd rhanbarthol. 

Am fwy o wybodaeth am Y Consortia Penaethiaid Chweched, cysylltwch â ysgolionacholegau@pcydds.co.uk.

Consortium Logo