Teachers meeting

Mae’r consortiwm wedi’i greu’n benodol ar gyfer Penaethiaid Chweched Dosbarth ac arweinwyr ôl-16 er mwyn rhannu arferion da, ac i fynd i’r afael â materion cyffredin mewn amgylchedd fforwm â ffocws.

Consortium Logo

Mae’r Consortia yn gwahodd siaradwyr cyfoes a hyfforddiant perthnasol yn ôl gofynion yr aelodau. Mae’r consortia yn cyfarfod tua 2 waith y flwyddyn mewn cyfarfodydd rhanbarthol.

Yn anffodus, oherwydd yr achosion Coronavirus, mae gweithgareddau'r Consortia wedi eu gohirio ar hyn o bryd. Rydyn ni'n gobeithio ailddechrau gyda chyfarfodydd rhanbarthol yn y flwyddyn academaidd newydd. Cysylltwch â'r tîm recriwtio i gael mwy o wybodaeth.