Cysylltwch â Ni

Mae gwaith y tîm Recriwtio a Chyswllt/ tîm Denu yn cynnwys mynychu ffeiriau UCAS a ffeiriau gyrfaoedd a AU ysgolion a cholegau, trefnu gweithgareddau ar-gampws megis gweithgareddau pontio ac anwytho, diwrnodau blasu a diwrnodau agored, cyflwyno gweithdai a chyflwyniadau o fewn ysgolion a cholegau, a llawer mwy. Rydym yn hapus i drefnu gweithgaredd pwrpasol sy’n addas i’ch ysgol neu goleg. Cysylltwch â ni i drafod.

Ers dechrau’r pandemig Covid-19, rydym wedi symud ein holl weithgareddau ar-lein. Rydym yn ystyried fod hwn y cyfnod anodd ac ansicr iawn i ysgolion a cholegau ac rydym am gynnig ein cefnogaeth mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Ein Tîm

Luned George

Luned George

Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau
l.george@pcydds.ac.uk

Mared Anthony

Mared Anthony

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau
mared.anthony@pcydds.ac.uk 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk