Nosweithiau Rhieni a Ffeiriau Gyrfaoedd

Mae rhieni a gofalwyr yn chwarae rhan hanfodol ym mhenderfyniad disgybl i fynd ymlaen i addysg uwch.

Gallwn gynnig cymorth ac arweiniad i helpu iddynt ddeall manteision AU a chefnogi eu plentyn drwy’r daith gyffrous hon. Rydym ar gael i fynychu nosweithiau rhieni ac i roi sgyrsiau a chyflwyniadau a luniwyd yn arbennig ar gyfer rhieni a gofalwyr.

Os ydych chi’n bwriadu cynnal ffair gyrfaoedd, byddem wrth ein bodd yn dod â’n stondin iddi. Gallwn gynnig cyngor ac arweiniad o ansawdd uchel i fyfyrwyr sy’n chwilio am y cwrs a’r Brifysgol iawn.