Pwnc-benodol

Mae PCYDDS yn cynnig amrywiaeth eang o weithdai a digwyddiadau pwnc arbenigol a fydd yn cyfoethogi ac yn cefnogi astudiaethau eich disgyblion.

Mae ein staff academaidd profiadol yn cymryd gofal mawr wrth gynllunio a chyflwyno’r holl weithdai a digwyddiadau, sydd wedi’u teilwra i weddu anghenion eich disgyblion.

Gall bob un o gyfadrannau PCYDDS gynnig amrywiaeth o sesiynau blas ar wahanol bynciau, dosbarthiadau meistri, cynadleddau, ymweliadau a chyrsiau preswyl drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Gallwn hefyd drefnu i ddarlithydd o gwrs penodol ymweld â’ch ysgol/coleg i gynnal sgwrs/gweithdy, ffair gyrfaoedd, noson rieni….

Am ragor o wybodaeth ar ysgolion academaidd a chyfadrannau PCYDDS, Cliciwch Yma.