Ymweld â’r Brifysgol

Byddwn wrth ein bodd yn eich croesawu yma i ymweld â ni.

Os hoffech ddod i ymweld â ni, byddwn yn gweithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n arbennig i weddu’ch gofynion a gall hyn gynnwys taith o gwmpas y campws, sgyrsiau, gweithdai a blas ar ddarlithoedd. Hefyd, gallwn gynnig sesiynau ar Addysg Uwch, gan drafod materion fel dymchwel rhwystrau, dewis cyrsiau, bywyd myfyrwyr/profiad myfyrwyr a chyllid myfyrwyr. Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys cyfle i’ch myfyrwyr gwrdd â’n llysgenhadon myfyrwyr a fydd yn treulio’r diwrnod gyda chi ac yn dangos ichi sut beth yw bod yn fyfyriwr mewn gwirionedd.

Gall ymweliadau â’r Brifysgol amrywio o un awr i ddiwrnod llawn. I drefnu ymweliad, cysylltwch ag aelod o’r tîm.