Myfyrwyr yn gweithio

Byddwn wrth ein bodd yn eich croesawu yma i ymweld â ni. Mae ein diwrnodau agored yn rhithiol ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19.

Os hoffech ddod i ymweld â ni, byddwn yn gweithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n arbennig i weddu’ch gofynion a gall hyn gynnwys taith o gwmpas y campws, sgyrsiau, gweithdai a blas ar ddarlithoedd. Hefyd, gallwn gynnig sesiynau ar Addysg Uwch, gan drafod materion fel dymchwel rhwystrau, dewis cyrsiau, bywyd myfyrwyr/profiad myfyrwyr a chyllid myfyrwyr. Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys cyfle i’ch myfyrwyr gwrdd â’n llysgenhadon myfyrwyr a fydd yn treulio’r diwrnod gyda chi ac yn dangos ichi sut beth yw bod yn fyfyriwr mewn gwirionedd. 

Gweld ein gweithgareddau pwnc-benodol

Digwyddiadau Blasu Rhithiol Pwrpasol

Rydym yn edrych ymlaen at eich gwahodd yn ôl ar y campws a chwrdd â'ch myfyrwyr wyneb yn wyneb ond am y tro, rydym yn cynnig digwyddiad cwbl ar-lein sy'n cyfuno sesiynau blasu pwnc-benodol yn ogystal â sesiynau cyffredinol o ddewis yr ysgol.

Nod y digwyddiad hwn yw cynorthwyo gyda helpu'ch myfyrwyr i wneud penderfyniad gwybodus am beth i astudio yn y Brifysgol. Gellir teilwra'r agenda i weddu i anghenion ac amserlen yr ysgol - paun a ydych chi eisiau digwyddiad diwrnod llawn, hanner diwrnod neu hyd yn oed ychydig oriau yn unig. Cymerwch gip ar ein henghreifftiau o'r agenda isod a chysylltwch â'r tîm os oes gennych ddiddordeb yn y digwyddiad hwn. 

Cysylltwch â ni