Gweithiodd Katie Oliver, Amy Collins, Rhodri Shepherd, Cai Ellis a Jack Gilmore-Jones gyda Rising Stars i godi ymwybyddiaeth o’r cwmni theatr.

Creodd y grŵp flogiau (Wordpress @UWTSDblogs) a chynnal cyfryngau cymdeithasol, gan ddysgu sgiliau cyfryngau a ffotograffiaeth. Bu iddynt hefyd ddadansoddi perfformiad yr hyn roeddynt yn ei bostio, gan gynyddu’r blogiau theatr mwyaf effeithiol a oedd yn cynyddu nifer y bobl a oedd yn eu gweld ar draws y byd.

Katie Oliver – Arweinydd Tîm – Myfyriwr Rheolaeth Busnes

“Mae’r prosiect a’r cwrs wedi bod yn ddiddorol, rydym wedi trin a thrafod pynciau o safbwynt realistig. Rhoi damcaniaeth ar waith mewn busnes go iawn drwy ddefnyddio sgiliau marchnata, cyfryngau ac adnoddau dynol gan sicrhau fy mod yn ystyried yr hyn roedd ar y tîm ei eisiau a’i angen. Roedd bod yn arweinydd tîm o’r diwrnod cyntaf ar brosiect go iawn gyda grŵp theatr yn neidio i mewn â dwy droed. Byddaf yn cofio’r profiad am weddill fy oes ac ni fuaswn wedi gallu dysgu hynny mewn dosbarth.”

Amy Collins – Ymchwilydd Adnoddau – Rheolaeth Busnes (Rheolaeth Adnoddau Dynol)

 “Fy rôl i oedd rhoi popeth yn ei le, cynnal ymchwil cefndir a dysgu Wordpress cyn cychwyn. Bu’r prosiect a’r cwrs yn foddhaus pan rydych yn rhoi help llaw i bobl eraill. Rydym yn gwneud rhywbeth gwych yma. Mae pawb mor gefnogol a hwyl. Maent yn brofiadau go iawn, na fyddwch yn eu hanghofio ar frys.”

Rhodri Shepherd – Cydlynydd Cyllid – Busnes a Chyllid

“Gwnes yn siŵr nad oedd unrhyw beth roeddwn yn ei wneud yn ddrud. Mae’r cwrs yn dda am nad ydych ddim ond yn y ddarlithfa, a chawn ein taflu i mewn i friff byw gyda chwmni go iawn. Nid ydych yn eistedd mewn darlithfa drwy’r dydd, yn hytrach, rydych yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y bydd arnoch eu hangen ar ôl gadael y Brifysgol.”

Cai Ellis – Prawf-ddarllenydd, Golygydd a Gorffennydd – Busnes a Rheolaeth

“Pan fydd pawb wedi gwneud eu rhan nhw, rwyf i’n gwirio, prawf-ddarllen, golygu a chymeradwyo’r ddogfen derfynol. Bu’n arbennig o dda. Fe wnes flwyddyn mewn prifysgol fwy ac rwy’n ffeindio bod Y Drindod Dewi Sant yn fwy ymarferol lle rydych yn dysgu drwy brofiad. Nid ydym ynghlwm wrth ddesg mewn darlith 24/7. Yma, byddwn yn mynd allan, yn gweithio mewn grwpiau ac yn helpu pobl. Mae’n llawer mwy boddhaus. Yn bendant, rydych yn rhoi eich sgiliau ar waith a dysgais bethau ychwanegol fel cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol a marchnata a sut i ymestyn eich presenoldeb ar y we. Rwy’n dysgu’r un theori, ond yn ei roi ar waith. Mae hynny’n ei wneud yn haws pan fyddwch yn gwneud aseiniadau am y gallwch siarad am eich profiad eich hun.”

Jack Gilmore-Jones – Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol – Busnes a Chyllid

“Rwyf wedi sefydlu blogiau a chynyddu nifer y bobl sy’n dilyn, drwy ddefnyddio’r sylwadau ac adborth i olygu’r cynnwys er mwyn cael cymaint â phosibl o bobl  edrych. Nid yw’r cwrs fel ag ‘roeddwn yn ei ddisgwyl. Nid oeddwn yn disgwyl gweithio gydag elusen yn y tymor cyntaf a chael gwir mewnolwg i’r ffordd mae busnes yn gweithio. Hefyd, mae’n safbwynt gwahanol, gan godi ymwybyddiaeth ac nid elw.”

  • The Rising Stars
  • The Rising Stars
  • The Rising Stars
  • The Rising Stars