Yn fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, mae Sophie Morgan, Renee Bailey, Jennaleigh Elwood a Shona Jones wedi bod yn codi ymwybyddiaeth ar gyfer Unity LGBT yn Abertawe.

Sophie Morgan - Rheolaeth Adnoddau Dynol

“Rydym wedi cynnal noson ‘dewch i gymysgu’ a chreu safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a blog i ddangos i Abertawe’r hyn a wna Unity LGBT a phwy y maent yn eu cefnogi. Bu’r prosiect yn hyfryd. Rwyf wir wedi mwynhau. Mae’r darlithwyr mor gyfeillgar a pharod eu help. Rwyf wir wedi mwynhau’r marchnata, hysbysebu a Chyfryngau Cymdeithasol. Buaswn yn sicr yn argymell y cwrs. Rwy’n caru’r Brifysgol yma. Penderfyniad gorau.”

  • Unity LGBT cake
  • Unity LGBT