South Wales Business Review

Cylchgrawn am Fyd Busnes gan Ysgol Fusnes Abertawe

South Wales Business Review yw cylchgrawn busnes Ysgol Fusnes Abertawe. Tanysgrifiwch am newyddion, safbwyntiau a diweddariadau chwarterol ar y materion sy’n wynebu busnes yn Ne Cymru heddiw.

 

 

Cysylltwch â Ni

Os hoffech danysgrifio i gael copi rheolaidd o South Wales Business Review a negeseuon e-bost i roi gwybod i chi am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf yn Ysgol Fusnes Abertawe, gallwch DANYSGRIFIO yma.

Fel arall, gallwch anfon neges e-bost atom yn: swbr@sm.uwtsd.ac.uk


Ymwadiad

Mae’r erthyglau yn y cyhoeddiad hwn yn cynrychioli safbwyntiau’r awduron, nid rhai’r Brifysgol. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb am gynnwys yr erthyglau awduron unigol. Anfonwch e-bost i swbr@sm.uwtsd.ac.uk os oes gennych gwestiynau pellach.