Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg


Profiad dysgu technoleg uchel, sy’n berthnasol i’r diwydiant, gyda chyflogadwyedd wrth ei wraidd