Ydds Hafan  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Cyfadran y Dyniaethau  -  Cynadleddau  -  Cynhadledd undydd Academi Temenos

Cynhadledd undydd Academi Temenos

Temenos Academy Day Conference

Mae’r cyfnod archebu ar gyfer y gynhadledd hon bellach wedi cau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â n.campion@uwtsd.ac.uk

Dysg y Dychymyg: Traddodiadau Doethineb a Gweledigaeth Sanctaidd

Cynhadledd Undydd gydag Academi Temenos

cefnogir gan Sefydliad Cytgord

Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

10am - 4.45pm

Ynglŷn ag Academi Temenos

Mae Academi Temenos yn gymdeithas sy’n ymroddedig i addysgu a lledaenu’r doethineb tragwyddol, sydd wedi bod yn sylfaen i bob gwareiddiad.   Credwn fod dynion a menywod yn anad dim yn fodau ag anghenion ysbrydol y mae rhaid eu porthi os ydym yn gobeithio cyflawni ein potensial a bod yn hapus.  Yn Temenos ein diben yw astudio dysg y Dychymyg, yn y celfyddydau ac yn yr athrawiaethau sy’n mynegi’r wybodaeth ysbrydol draddodiadol honno.  

Gallwch ddysgu rhagor am Academi Temenos, ei nodau, ei sefydlu, ei chyrsiau, ei darlithoedd a’i gweithgareddau yma:

https://www.temenosacademy.org/

Ynglŷn â’r diwrnod

Mae Temenos yn cynnig diwrnod o areithiau sy’n cyflwyno themâu a meddylwyr allweddol yn y traddodiad hwn.  Ein gobaith yw creu ‘temenos’, man sanctaidd, i annog cyfnewid syniadau ynghylch y gwerthoedd rydym wedi’u hetifeddu ac y dymunwn eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.   

Mae’r diwrnod yn rhad ac am ddim a darperir cinio llysieuol, ond dylech gofrestru wythnos ymlaen llaw os hoffech gael cinio, ac er mwyn i ni gael niferoedd ar gyfer lluniaeth y bore a’r prynhawn.  

Rhaglen 

Joseph Milne: Cosmic Harmony and the Sacred City.

Bydd y ddarlith hon yn tynnu ar fythau ac athroniaeth hynafol i ddangos y berthynas oesol rhwng trefn ddwyfol y cosmos a bywyd dynol. Bydd hyn hefyd yn archwilio’r cysylltiadau rhwng y ‘dychymyg’ a nodau ecolegol Prosiect Cytgord.

Hilary Davies: ‘Sacred Vision and the Landscape’.

Yn y ddarlith hon byddaf yn edrych ar sut mae tri bardd gwahanol: David Jones, Gerard Manley Hopkins a Dylan Thomas, wedi cael eu hysbrydoli gan dirwedd Cymru i agor byd gweledigaethol y dychymyg drwy’u barddoniaeth.  Maent yn codi cwestiynau ynghylch sut rydym wedi ein hymgorffori yn nhirweddau’r gorffennol, sut mae tirweddau’r presennol yn cynnig dimensiynau ysbrydol i ni, a’r stiwardiaeth y dylem ni ei harfer ar gyfer y dyfodol.

Grevel Lindop: ‘W.B. Yeats and the Poet's Quest for Vision’

Disgrifiad i ddod

Howard Hull: teitl a disgrifiad i ddod

Ynglŷn â’r Siaradwyr 

Mae Hilary Davies wedi cyhoeddi pedwar casgliad o farddoniaeth gan Enitharmon; cyhoeddwyd y diweddaraf, Exile and the Kingdom, ym mis Tachwedd 2016.  Mae hi hefyd yn gyfieithydd, yn awdur ysgrifau ac yn feirniad.  Mae Hilary wedi ennill gwobr Eric Gregory, wedi bod yn Gymrawd Hawthornden a bu’n Gadeirydd Cymdeithas Barddoniaeth Prydain Fawr.  Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd o’r Gronfa Lenyddol Frenhinol yn y Llyfrgell Brydeinig.  Mae’n adolygu’n rheolaidd ar gyfer y Times Literary Supplement, PN Review a’r Tablet.  

A

Gynt roedd Grevel Lindop yn Athro mewn Saesneg ym Mhrifysgol Manceinion.  Mae wedi cyhoeddi saith casgliad o farddoniaeth yn ogystal â llyfrau taith a bywgraffiadau, yn fwyaf diweddar o’r bardd, nofelydd, diwinydd ac ‘Inkling’ Charles Williams.  Ar hyn o bryd mae’n ysgrifennu llyfr ar fywyd ysbrydol a barddoniaeth W.B. Yeats. 

Howard Hull yw Cyfarwyddwr Canolfan Ruskin, Brantwood.  

Mae Joseph Milne yn Ddarlithydd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caint lle bu’n addysgu ar y cwrs MA mewn Cyfriniaeth a Phrofiad Crefyddol tan ei ymddeoliad yn 2013.  Fe yw golygydd Land and Liberty, cyfnodolyn Sefydliad Henry George, ac awdur nifer o Bapurau Academi Temenos, yn cynnwys The Lost Vision of Nature (2018).  Mae’n Gymrawd o Academi Temenos ac yn aelod o’i Bwrdd Academaidd.