Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau  -  Cysylltu â ni

Cysylltu â'r INSPIRE

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am INSPIRE, cysylltwch â’r tîm am ragor o wybodaeth:

Email: INSPIRE@uwtsd.ac.uk

Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE)
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP

Twitter