Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau  -  Ynglŷn ag INSPIRE