Turkish Version

Gizli Geçmişler: Kıbrıs, Arediou’daki toplum arkeolojisine ve yerel tarihe ilişkin anlatılar geliştirme

English Version | Greek Version

Bu proje, bunları yerel tarih anlatılarına bütünleşmiş ederek yerel halk arasında arkeolojinin önemine dair bilinci arttırmayı amaçlamaktadır.


Odağımız, Lampeter’den (TSD) bir grup arkeologun 2004 yılından beri çalışmakta olduğu orta Kıbrıs’taki Arediou köyü halkıdır. Arediou’daki antik miras ile daha yeni tarihler arasındaki devamlılığı araştırarak, köy halkı ile birlikte kültürel miras ve tarihlerinin daha bütünsel bir versiyonunu oluşturabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi umuyoruz.

Geç Bronz Çağı alanında devam eden kazılar antik çağın Arediou halkına açılan bir kapı niteliğindedir. Bunun yanı sıra, sözlü tarih ve yitip giden eski kerpiç köyünün fotoğrafik kaydı olmak üzere iki koldan Arediou’un daha yakın geçmişini de araştırıyoruz. Bu projenin ana teması, halkın arkeolojileri ile sürekli ilgilenmelerini, örneğin uygulamarla, okul gezileriyle ve nihayet bir ziyaretçi sergi alanı oluşturulmasına yönelik destekleri ile sağlamaktır.