Sport, Health and Outdoor Education, Carmarthen Taster Day Booking Confirmation

Thank you for your interest in the University of Wales Trinity Saint David.

Your booking to attend the Sports, Health and Outdoor Education taster day has been successful.

In the meantime should you have any specific enquiries please contact s.e.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676731.

 

Diolch am eich diddordeb ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae eich cais i fynychu diwrnod blasu Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored  wedi bod yn llwyddiannus.

Yn y cyfamser os oes gennych ymholiad penodol cysylltwch â s.e.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676931.