iwan ellis williams

UWTSD Home  -  Institutes and Academies  -  Institute of Education and Humanities  -  Institute of Education and Humanities Staff  -  Iwan Ellis Williams

Mr Iwan  Ellis-WIlliams BEd

Lecturer

Tel: 01267 225151
E-mail: i.ellis-williams@uwtsd.ac.ukDarlithydd Addysg Cynradd (0.6) – Yn darlithio’n bennaf ar fodylau’r Celfyddydau Creadigol yn ogystal a chefnogi hyfforddeon ar Brofiadau Dysgu Proffesiynnol.

Ar ôl graddio o Brifysgol Cymru, dechreuodd Iwan ei yrfa dysgu mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Abertawe fel athro Addysg Gorfforol a Chelf. Ar ôl rhai blynyddoedd, cymerodd y cyfle i newid cyfeiriad ei yrfa at y sector cynradd yn y 1990au cynnar, gan ddysgu ei grefft yn y cyfnod lle daeth y Cwricwlwm Cenedlaethol i rym yng Nghymru.

Cafodd ei benodi yn Athro Ymgynghorol Addysg Gorfforol gyda Dinas a Sîr Abertawe lle cafodd brofiadau mewn ystod eang o ysgolion. Bu’n gadeirydd corff llywodraethol ysgol gynradd yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal a chael cyfnod yn cadeirio Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored Cymru. Yn fwy diweddar daeth yn ôl at waith dysgu plant mewn ysgolion cynradd yn Abertawe a Sîr Gaerfyrddin, cyn cael ei benodi yn Ddarlithydd Addysg Gynradd (0.6) yn y Brifysgol. Mae’n parhau i gynnal rôl dysgu fychan mewn ysgol i gyd-fynd gyda’r gwaith o ddarlithio yn y Brifysgol.

Yn ei rôl darlithio bresennol, mae’n ffocysu ar y celfyddydau creadigol mewn ysgolion cynradd, gan gyd-weithio gydag aelodau eraill o’r tîm, i gefnogi hyfforddeion i ddatblygu i’r eithaf eu galluoedd i ddysgu’r pynciau hanfodol hyn i blant.

Darlithio ar fodwlau:

TAR Modwl 2 Dysgu ag Addysgu yn yr Ysgol Cynradd

ITEA5001/C Y Celfyddydau Gweledol a Mynegiannol yng Nghymru
ITDA6002/C Y Celfyddydau Integredig yn yr Ysgol Cynradd

ITCM4001/C – ‘Materion Cwricwlwm’
ITSP4001/C – ‘Lleoedd a Mannau i Ddysgu’.

TAR - goruchwylio hyfforddeion ar Brofiad Addysgu Proffesiynol
ITPT5001/C - goruchwylio hyfforddeion ar Brofiad Addysgu Proffesiynol
ITPT4001/C - goruchwylio hyfforddeion ar Brofiad Addysgu Proffesiynol

Tiwtor: Dosbarth 1E (2014 - )

  • Addysg Gorfforol – Datblygiad Corfforol / Gweithgareddau Creadigol a Chystadleuol
  • Celf / Cerddoriaeth a Dylunio a Thechnoleg o fewn addysg cynradd /Datblygu’r Cwricwlwm Cymreig yn y maesydd uchod.
  • Prosiect Cerddoriaeth blynyddol mewn partneriaeth ag Adran Cyfnod Sylfaen Ysgol Gatholig Santes Fair Caerfyrddin.
  • Prosiectau ar y cyd gyda sywddogion ‘Active Young People’ Sir Gaerfyrddin.
  • Prosiectau ar y cyd gyda Theatr Arad Goch (modylau Celfyddydol).