Linda davies

UWTSD Home  -  Institutes and Academies  -  Institute of Education and Humanities  -  Institute of Education and Humanities Staff  -  Linda Davies

Linda Davies BA

Senior Lecturer

Tel: 01267 676682
E-mail: L.Davies@uwtsd.ac.uk • Darlithio hyfforddeion BA Addysg a TAR
 • Monitro ac Asesu Cynnydd
 • Tiwtora BA Addysg a TAR ar PAP
 • Athrawes Babanod ( 4 – 7 oed) Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Ceredigion
 • Athrawes Pontio Cynradd/Uwchradd Cylch Aberteifi (Blynyddoedd 6 & 7)
 • Athrawes Carlam Uwchradd Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysuln (Blynyddoedd 6 & 7)
 • Athrawes Ymgynghorol i Sir Ceredigion: Cydlynydd Rhaglen Iaith a Chwarae ac yn ddiweddarach athrawes gefnogi i’r Sefydliadau Nas Gynhelir
 • Arthrawes ac Arweinydd y Cyfnod Sylfaen Ysgol Gynradd Llandysul
 • Cyn aelod o ‘Banel Llyfrau Plant Cymru’
 • Y Cyfnod Sylfaen
 • Pontio Cynradd/Uwchradd
 • Mentora disgyblion TGau, Lefel A, Gradd (pwnc Cymraeg)
 • Sgriptio ac hyfforddi perfformio (lefel Cymru)
 • Ymgynghori ar brosiectau megis:
 • i)Cynllun darllen Fflic a Fflac (Cynulliad Cymru)
 • ii) Llyfrau Darllen Mawr (Gomer)

Cyfres Straeon Swynol (Atebol/Aween)

Morus y Mwydyn ABC (Atebol /Awen)

 • Aelod o Bwyllgor Eisteddfodau Bach Cymru
 • Aelod o Bwyllgor Eisteddfod Llanfihangel – ar-Arth a’r Cylch