Mr Mathew Jones BSc, PGCE/TAR, NPQH/CPCP, MA

Lead in Technology Enhance Learning

Director of BAEd in Primary Education with QTS

Tel: 01267 676810 01792 842121
E-mail: mathew.jones@uwtsd.ac.uk

mathew jones


 • Science
 • ICT
 • Maths
 • Problem-based Learning
 • Professional Teaching Experience

Yn deillio o Alltwalis, pentref bach tu allan i Gaerfyrddin, graddiais o Brifysgol Caerdydd gyda gradd BSc mewn seicoleg. Yna cwblheais gwrs TAR cynradd yn y Drindod yng Nghaerfyrddin yn 1998. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael ei benodi athro ysgol gynradd yn Ysgol Gynradd Nantgaredig.

Ar ôl wyth mlynedd fel athro yna yn ddiweddarach yn ddirprwy, cefais yn benodi yn bennaeth Ysgol Gynradd Blaenau yn 2007. Ar ôl arolwg ysgol lwyddiannus daeth y cyfle i weithio yn brifysgol Cymru yn adran hyfforddi athrawon, ac yn 2010 cefais fy mhenodi'n fel uwch ddarlithydd ar gyfer yr hyn sydd nawr bellach yn CAADOC. Yn bresennol rwyf hefyd yn gweithio efo’r cynulliad ac ar y pwyllgor Cyngor Digidol Cenedlaethol Cymru.

 • National Digital Learning Council ( Llywodraeth Cymru)

Darlithiaf ar y modylau:

 • ITPP5001 : Egwyddorion Pedagogeg – Asesu ar gyfer Dysgu
 • MODULE 1 - Principles of Pedagogy - Modiwl 1 - Egwyddorion Pedagogeg
 • MODULE 2 - LEARNING & TEACHING IN THE PRIMARY SCHOOL -MODIWL 2 DYSGU AC ADDYSGU YN YR YSGOL GYNRADD
 • MODULE 3 THE ENQUIRING TEACHER - MODIWL 3 -YR ATHRO SY'N HOLI
 • Module 4 - Modiwl 4 - Ensuring Pupil Progress - Sicrhau Cynnydd Disgyblion
 • Modiwl 5 – ITWC6001 : Yr Athro, Ysgol ar Gymuned Ehangach
 • MODULE 6 - MODIWL 6
PROFESSIONAL TEACHING EXPERIENCE
PROFIAD ADDYSGU PROFFESIYNOL
 • ITDM6001: Uwch Sgiliau Mathemateg a Gwyddoniaeth
 • ITCM4001 -Materion y Cwricwlwm
 • ITDM6002-C ITDM6002-C - Datblygu Diddordebau Proffesiynol: Gwyddoniaeth a Mathemateg / Developing Professional Interests: Science and Mathematics
 • ITDA6002-C ITDA6002-C - Datblygu Diddordebau Proffesiynol: Y Celfyddydau Integredig yn yr Ysgol Gynradd / Developing Professional Interests: The Integrated Arts in the Primary School
 • ITLM5002-C ITLM5002-C - Addysgu Iaith a Mathemateg / Teaching Language and Mathematics
 • Teitl traethawd MA - Yr Effaith mae Dysgu yn Seiliedig ar Broblemau yn cael ar Hyffroddeion Addysg
 • ICT/TGCh
 • P.E/Add.Gorff
 • Maths/Mathemateg
 • Art/Celf
 • DT/DTh
 • Science/Gwyddoniaeth
 • PBL/DSB

Prosiectau ‘Canolfan Peniarth’ – creu adoddau

HEA (2012) Developing dispositions to learn: Using PBL scenarios to promote students’ effective habits of mind - Helen Lewis, Russell Grigg and Mathew Jones (University of Wales, Trinity St David) Bridging the gap – establishing a virtual school in teacher education Russell Grigg, Mathew Jones and Helen Lewis (University of Wales, Trinity St David)