Mererid Hopwood

Professor Mererid Hopwood BA, PhD

Professor of Languages and Cwricwlwm Cymreig

Tel: +44 (0) 1267 676899
E-mail: m.hopwood@pcydds.ac.ukProfessor of Languages and Cwricwlwm Cymreig

I have been teaching and learning-through-teaching for the best part of thirty years mainly in the field of Language and Literature. I have taught in a variety of settings, from university to night school, from courses for the primary sector to comprehensive school. 

 • BA Joint Honours (1st) Spanish and German, University of Wales, Aberystwyth
 • PhD, German Literature, University College London
 • Recipient of DAAD Scholarship and British Academy Major Award
 • Fellow of the Welsh Academy
 • Honorary Fellow UWTSD
 • Fellow of the Learned Society of Wales

Writing; creating and leading courses in the field of Language and Literature to pupils of all ages, from the youngest children to students and teachers.

Radio/Television work e.g.:

 • Y Llyfrgell; series to celebrate the centenary of the National Library of Wales, Torpedo TV;
 • Yr Iaith Gymraeg (The Welsh Language); series for BBC Radio Cymru;
 • Gwlad Beirdd 1 a 2; series on Welsh poets, Apollo/Boomerang TV;
 • Yr Afon; documentary on the river Rhine, Greenbay TV;
 • Henry Richard; documentary on the life and work of the Apostle of Peace from Tregaron, Tinopolis TV.

Websites 

 • creucerddi.com; educational interactive resource for pupils and teachers, with a wide range of activities related to the craft of writing poems;
 • Botwm y Byd; educational interactive resource for people interested in modern languages and world-wide current affairs.

Readings in Literary Festivals including:

 • The Hay Festival
 • Gŵyl Dinefwr Festival
 • Gŵyl Tŷ Newydd Festival
 • Children’s Literature Festival, Cardiff
 • Gŵyl Gynganeddu, Tŷ Newydd
 • Leipzig Book Fair, Germany
 • Jaipur Literature Festival, Rajasthan, India
 • Argentina: Buenos Aires, University of Trelew
 • Austral University, Valdivia, Chile

Selected public lectures and talks since 2012

 • The Learned Society of Wales and Syr Hugh Owen Memorial Lecture, ‘Curo’n Hyderus ar y Drws Tri Enw’, Bangor University, 2017
 • Closing address Dysgu Cymraeg National Conference, ‘Iaith mewn 3D: y Disgybl, Daearyddiaeth a Daeareg’, Carrdiff, 2016
 • SICI conference opening ‘Speaking With, Listening On’, Cardiff, 2016
 • MFL Conference, GWE, ‘2+1’, Llandudno, 2016
 • ERW Language Ambassadors Conference, ‘Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’, Swansea, 2016
 • Opening address Siarter Iaith Sir Gâr, ‘Beth yw Iaith?’, Carmarthen, 2015
 • University of Wales Lecture,Eisteddfod Genedlaethol Cymru ‘Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan? T Llew Bardd Pawb’, Meifod, 2015
 • (Adpatation of which was delivered as the Cliff Tucker Memorial Lecture, UWTSD, Lampeter, 2016)
 • Morlan-Pantyfedwen Annual Lecture, ‘Gwragwn Tanc, Gwnawn Dangnefedd’ Aberystwyth, 2015
 • Pabell Lên, National Eisteddfod of Wales, Cyflwyniad i Lyfr Du Caerfyrddin; Llanelli, 2014
 • Pabell Lên, National Eisteddfod of Wales, Cofion Cynnes, T Llew Jones, Llanelli, 2014
 • National Library of Wales, Llyfr Du Caerfyrddin – Y Gair ar Gof (as part of the ‘4 Manuscripts’ series) Aberystwyth, 2014
 • G J Williams Memorial Lecture: ‘Pob un â’i lais, pob un â’i le: Waldo Williams, Bardd Plant Cymru’, Cardiff University, 2013
 • Hywel Teifi Memorial Lecture, National Eisteddfod, Y Babell Lên: Waldo Williams – y Cymro Cyfan Dinbych, 2013
 • Opening address, CILT Cymru Conference: ‘Llythrennedd Triphlyg yn Ysgolion Cymru’ , Llandrindod, 2012
 • Waldo Williams Society annual lecture, ‘Gobaith fo’n meistr, rhoed Amser inni’n was’, Crymych (published on line by the Society), 2012
 • Owain Glyndŵr annual lecture: ‘Ein gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad’, Theatr y Galeri Caernarfon (English version published by IWA), 2012

Current research and projects

See Athrofa Website pages

Selected Publications

Books (as author)

Hopwood, M. (2015) Nes Draw, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (2014) Pebidiog, The Retreats Group, Sir Benfro, art work by Oleniuk, M.

Hopwood, M. (2008) O Ran, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (2005) Singing in Chains, Gwasg Gomer: Llandysul

Books (as editor)

Hopwood, M. (gol) Williams, W., (2010) Dail Pren, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (gol) (2005) Plentyn, Gwasg y Dref Wen: Caerdydd

Hopwood, M. (gol) (2007) Cerddi’r Cof, Gwasg y Dref Wen: Caerdydd

Books (joint author)

Hopwood, M. ac Owen, K. (2015) Glaniad Gwasg, Carreg Gwalch: Llanrwst

Hopwood, M. a Walford Davies, D. (2014) Beddau’r Beirdd, Poets’ Graves, Gomer: Llandysul

Hopwood, M. a Jones, T.D. (2007) Nadolig Llawen, Barddas: Llandybie

Translations, e.g.:

Hopwood M. a Ll. Williams, F. (2015) ‘Yr Hen Wlad a’r Hen Wladfa’ Y Traethodydd, 141-158

Hopwood, M. (2014) Cyfraniadau i Chile a’r Ariannin, Cyfieithu Cymru Darllen y Byd, Y Gyfnewidfa Lên,

Hopwood, M. (2014) ‘Mynedfa’, ‘Dyfnderoedd,’ ‘Dyfalu am Wên y Gweinidog’, Taliesin, 151, 38-39

Macbeth (2012/13) for Theatr de Oscuro bilingual production

Tŷ Bernarda Alba (2009) translation of Federico Garcia Lorca’s, La Casa de Bernarda Alba (1936); commissioned for Theatr Genedlaethol Cymru production

Individual poems in publications, e.g.:

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau; Barddas; Taliesin; Agenda Poetry, and in anthologies by publishers such as Gwasg Carreg Gwalch andGwasg Gome 

Articles

Hopwood, M. (2017) ‘Curo’n Hyderus ar y Drws Tri Enw’, yn Cylchgrawn Addysg Cymru, 19.1, 63-82

Hopwood, M. (2016) ‘“Pob un â’i lais pob un â’i le,”Waldo Williams: Bardd Plant Cymru’, yn Llên Cymru, gol. E. W. James

Hopwood, M. (2016) ‘ “Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan?” T Llew Jones Bardd y Plant Bach a’r Plant Mawr’, yn Y Traethodydd, gol. D. Morgan

Hopwood, M.  (Summer 2015) ‘ “Tangnefedd”: Welsh Key Words’, yn Planet The Welsh Internationalist, 218, 12-18,  gol. E. Trahir

Hopwood, M. (Autumn 2015) ‘Notes from a Funeral Farewell’, yn Planet The Welsh Internationalist, 219, 48-53, gol. E. Trahir

Hopwood, M. (2015)  ‘Mewn Heddwch’, gol. I. Bala a H. Rh. Osmond, Encounters with Osi, H’Mm Foundation, Swansea 200-203

Erthyglau and reviews in other publications, e.g.:

Barn; Barddas; Taliesin; Y Faner Newydd; Cambria

Selected publications for children

Books for children

Hopwood, M. (2012) Straeon o’r Mabinogi, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (2010) Cynghanedd i Blant, Cyhoeddiadau Barddas: Llandybie

Hopwood, M., Elis, N. (2009) Dwdl mi do, Gwasg Gwynedd: Pwllheli

Hopwood, M. (2006) Y Tandem Hud, Gwasg Gwynedd: Pwllheli

Anthologies for chilrden

Hopwood, M. a Jones, T.D. (2013) Beibl Bach i Blant, Cyhoeddiadau’r Gair: Pwllheli

Hopwood, M. (2007) Ar Bwys, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (add) Horacek, P. (2013) Tŷ Bach Twt i Miss Trwyn Smwt, RilyAdaptations for children

Hopwood, M. (2013) Evans F. Morgan y Merlyn a Cai, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (2012) Doyle, M. Sigl-di-gwt, Gwasg Gomer: Llandysul

Hopwood, M. (add) Leena, L. (2012) Stori’r Nadolig, Rily

Hopwood, M. (add) Anholt, C. & L. (2012) Babis, Babis, Babis, Rily

Hopwood, M. (add) Donaldson, J. (2012) Bwni’r Bardd, Rily

Hopwood, M. (add) Hargreaves, A. (2012) Pecyn Mr Men, Rily

Hopwood, M. (ad) Donaldson, J. (2011) Babi’r Ogof, Rily 

Music collaborations

Cylch y Mabinogi, composer: Hector MacDonald (2017) Cyhoeddiadau Gwynn: Caernarfon

Cantata Memoria, Er Cof am y Plant, composer: Karl Jenkins (2016), Boosey & Hawkes: Llundain

Bore Oes, cyfansoddwr John Rea (2014), Dathliadau Dylan Thomas

Cylch Y Tymhorau (2011) Taith Genedlaethol Cerddorfa Siambr Ewrop 

Honorary President of Cymdeithas Waldo/Waldo Williams Society

Children’s Poet Laureat of Wales/Bardd Plant Cymru, 2005

Winner of:

 • Welsh Book of the Year, Welsh Poetry Sector, 2016
 • The Roy Stephens Memorial Prize, Barddas,  2013, 2015
 • Tŷ cyfieithu Translation Prize, 2013
 • ‘Medal Glyndŵr’ for contribution to Welsh Literature, 2011
 • National Eisteddfod Prose Medal, 2008
 • National Eisteddfod Crown, 2003
 • National Eisteddfod Chair, 2001