• Llefydd Clirio 2015
  Llefydd ar gael ar gyrsiau israddedig ar gyfer Medi 2015
 • Rhowch gynnig ar Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd
  Opsiynau a addysgir yn hyblyg tu allan i oriau gwaith arferol
 • Dechreuwch eich gyrfa fel athro/athrawes
  yn Y Drindod Dewi Sant y mis Medi hwn
 • Y Drindod Dewi Sant
  Yma: Dysgu, Datblygu, Serennu

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ceisiadau clirio ar gyfer 2015 ar ystod o raglenni ar ein campysau yn Abertawe, Llambed, a Chaerfyrddin.

Os nad ydych eto wedi gwneud cais ar gyfer y Brifysgol, wedi gwneud cais ond heb gael unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion ar gyfer eich dewis o brifysgolion, efallai y bydd modd i ni gynnig lle i chi ar un o'n rhaglenni ni.

Ewch i’n tudalennau Clirio am ragor o wybodaeth


Mis mewn Lluniau

 • Prosiect Peirianneg Beiciau Modur myfyrwyr: Daeth Tîm V4 yn Prosiect Peirianneg Beiciau Modur myfyrwyr: Daeth Tîm V4 yn ail ym Mhencampwriaeth BMCRC Edlasia Formula 400.
 • Prosiect Peirianneg Beiciau Modur myfyrwyr: Daeth Tîm V4 yn Prosiect Peirianneg Beiciau Modur myfyrwyr: Daeth Tîm V4 yn ail ym Mhencampwriaeth BMCRC Edlasia Formula 400.
 • Abertawe yn y nos
 • Campws Caerfyrrdin
 • Abertawe yn y nos
 • Campws Caerfyrrdin
 • Campws Caerfyrrdin
 • Abertawe yn y nos
 • Abertawe yn y nos
 • Campws Caerfyrrdin
 • Campws Caerfyrrdin
 • Campws Caerfyrrdin
 • Abertawe yn y nos
 • Campws Llambed
 • Campws Caerfyrrdin
 • Campws Llambed
 • Campws Llambed