• Cyfle Newydd i Arwain:
  Gweledigaeth ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru
 • Y Drindod Dewi Sant
  Yma: Dysgu, Datblygu, Serennu
 • Celf a Dylunio 1af yng Nghymru
  Yn Nhabl Cynghrair y Complete University Guide 2016
 • Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows
  4 Gorffennaf 2015
 • UCAS Extra 2015
  Canllaw PCYDDS i UCAS Extra
 • Darganfod Eich lle
  Diwrnodau Agored y Brifysgol
 • Llwyddiant i Ysgol Peirianneg Modurol
  Yn arolwg Boddhad Myfyrwyr y Student Barometer Autumn Wave 2014
 • Darganfod #FyStori
  Y straeon gan fyfyrwyr @PCYDDS
 • Cynghrair Prifysgolion People and Planet
  1af yng Nghymru ac 8fed yn y DU ar gyfer Perfformiad Amgylcheddol
 • Llywodraeth Cymru yn penodi y Brifysgol
  i arwain darpariaeth Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru