• Y Brifysgol a’r Marriott yn lansio gradd arloesol
  BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol
 • Yr Arolwg Cenedlaethol O Fyfyrwyr 2015
  Codwch Eich Llais
 • UCAS Extra 2015
  Canllaw PCYDDS i UCAS Extra
 • Darganfod Eich lle
  Diwrnodau Agored y Brifysgol
 • Darganfod #FyStori
  Y straeon gan fyfyrwyr @PCYDDS
 • Llywodraeth Cymru a PCYDDS yn arwyddo
  cytundeb partneriaeth Ardal Arloesi Glannau Abertawe
 • Cynghrair Prifysgolion People and Planet
  1af yng Nghymru ac 8fed yn y DU ar gyfer Perfformiad Amgylcheddol
 • PCYDDS yn dathlu canlyniadau REF 2014