Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Cyrsiau Israddedig Diwrnodau Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
2 Mai 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

UWTSD Swansea College of Art Applied Drama Lecturer and Practitioner Ali Franks has been collaborating with Inside Out Cymru to develop a Forum Theatre project for adults accessing mental health services across South Wales.

‘FI YW FI!’ Ymagwedd Theatr Fforwm at Iechyd Meddwl

Educators from across Wales share plans for the sustainable teaching of Chinese language and culture as part of the New Curriculum for Wales to be introduced from 2022.

Cwricwlwm Newydd yng Nghymru yn paratoi disgyblion ar gyfer busnes gyda Tsieina yn y dyfodol

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn edrych tuag at ei dyfodol

Chris Richards, Associate Professor Jennifer Changxian Zhou, Natalie Williams, Professor Simon Haslett, and Professor Yanxia Zhao.

Archwilio cyfleoedd am gyhoeddi academaidd Tsieina-Cymru

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau