Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Cyrsiau Israddedig Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
30 Tachwedd 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
25 Ionawr 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
18 Ionawr 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Llambed / Lampeter

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Diwrnod y Sylfaenwyr

Swansea College of Art Students take part in a AHEH workshop

Adroddiad yn archwilio cefnogaeth entrepreneuraidd i fyfyrwyr

The student ambassador group at Canolfan S4C yr Egin

Llysgenhadon Myfyrwyr yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad hyfforddi

Arddangos model arloesol o addysg athrawon mewn cynhadledd bwysig yn y DU

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau