NAWR YW'R AMSER


Clirio 2021

Ffoniwch 0300 323 1828

Chwilio ein cyrsiau

SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

The designs of Karolina Jones (formerly Kwaśniak) have been exhibited at this week’s Y Lle Celf Open Exhibition during the Eisteddfod AmGen 2021.

Arddangos gwaith un o raddedigion Cyfathrebu Gweledol yn Y Lle Celf yn ystod Eisteddfod AmGen 2021


05.08.2021

Julia

Trafodaeth gyda Michael Rosen: ‘A Dream of Covid and Recovery’


04.08.2021

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is offering a short course for those interested in Egyptian Cultural Astronomy.

Cwrs Byr gan y Drindod Dewi Sant yn rhoi cyflwyniad i Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft


03.08.2021

Sofia

Myfyriwr sydd wedi graddio ddwywaith o’r Drindod yn dechrau ymchwil ôl-ddoethurol mewn prifysgol yn yr Almaen


03.08.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.