Rhith-Ddiwrnod Agored
26 Mehefin

Cadwch Le

SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Alan Mumby, Innovation Management lecturer at MADE Cymru.

Ar-loesi [berfenw] Gair gweithredu...?


19.04.2021

Kallum Weyman, a student on the MA Directing course, directed the drama ‘Educating Rita’ to a closed audience (due to the Coronavirus restrictions) on Friday, April 16th, at the Gate Arts Centre in Cardiff.

MYFYRIWR M.A. PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT YN GWIREDDU BREUDDWYD


19.04.2021

UWTSD’s International Institute for Creative Entrepreneurial Development (IICED)doctoral student Felicity Healey-Benson has co-launched a new phenomenology learned society with Dr Mike Johnson of Cardiff University.

Myfyriwr doethurol yn y Drindod Dewi Sant ac academydd yn cyd-lansio cymdeithas ffenomenoleg newydd a chynhadledd


19.04.2021

UWTSD’s Dr Liz Walder and Ian Standen RIBA Programme Manager from the School of Architecture at the University’s Wales Institute of Science and Art (WISA) will be taking part in an online event entitled Designing Out Suicide which is being hosted by The Jordan Legacy CIC on Friday, April 30th at 1pm-3pm.

Digwyddiad ‘Designing Out Suicide’


16.04.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.