DEWISWCH
EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

DEWISWCH EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Graphic with text reading Empowering Cities with Digital Twins.

Mae PCYDDS yn cydweithio â chwmnïau technoleg ddigidol arloesol o’r radd flaenaf i helpu dinasoedd i gyrraedd sero net yn COP 28


06.12.2023

SKIP Cymru Newsletter

Lansio cylchlythyr Iechyd a Llythrennedd Corfforol i hyrwyddo Datblygiad Corfforol yn ystod Plentyndod Cynnar


06.12.2023

Rikkyo University in Japan

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Rikkyo, Tokyo yn creu cysylltiad wrth lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth


05.12.2023

Ysgol Ystalyfera - Girls In IT 2023

Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio eu potensial mewn pynciau STEM


05.12.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol