Rhith-Ddiwrnod Agored
26 Mehefin

Cadwch Le

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Pride Month

Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn Dathlu Mis Balchder / Pride.


11.06.2021

Diwrnod Blasu Rhithiol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal diwrnod blasu rhithiol.


11.06.2021

A student-led online conference will explore contemporary themes in the hospitality industry.  The conference, to be held via Microsoft Teams on 11 June 2011, has been organised by graduating students of the BA International Hotel Management at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

THEMÂU CYFOES MEWN LLETYGARWCH


09.06.2021

This month the University of Wales Trinity Saint David will be hosting its 18th annual Sophia Centre conference.

“Straeon am yr Awyr”: Y Drindod Dewi Sant i gynnal 18fed Cynhadledd Flynyddol Canolfan Sophia


08.06.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.