Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Courses and Lecturers WINNER 2019

Lleoedd Clirio Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
28 Medi 2019

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
5 Hydref 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
9 Tachwedd 2019

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
11 Hydref 2019

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Times 2020 Cym

Y DRINDOD DEWI SANT YN Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER ‘ANSAWDD YR ADDYSGU’ YN ÔL Y TIMES AND SUNDAY TIMES GOOD UNIVERSITY GUIDE 2019

Portrait of Professor Keith Robbins

Yr Athro Keith Robbins, FRSE, FRHistS FLSW

Carys Owens

Cwmni cyn-fyfyrwraig o’r Drindod Dewi Sant yn cynhrychu rhaglenni Cwpan Rygbi’r Byd i S4C

Lampeter Campus

Adnewyddiad o £2.1 M i adeilad prifysgol hynaf Cymru

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau