Gelli di...
Greu Arloesi Ysbrydoli

Rhith-Ddiwrnodau Agored Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Logos Cymraeg - What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig

 

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

UWTSD’s Manufacturing Systems Degree Apprentice Saulius Paltanavicius has claimed a prestigious industry title at the 2020 Make UK Manufacturing Awards.

Prentis Gradd PCYDDS yn ennill teitl diwydiannol urddasol yng Ngwobrwyon Gweithgynhyrchu Make UK 2020


23.10.2020

Two innovative projects from UWTSD’s Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) have been shortlisted for the UK and Ireland Green Gown Awards 2020. Both projects aim to improve patients’ lives with the use of technology.

Dau brosiect arloesol gan ATiC yn y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau’r Gynau Gwyrdd


22.10.2020

UWTSD launches project with Brook to promote sexual health and relationships

Y Drindod Dewi Sant yn lansio prosiect gyda Brook i hyrwyddo iechyd rhywiol a pherthnasoedd


21.10.2020

University of Wales Trinity Saint David Swansea College of Art’s Julia Lockheart and Swansea University Professor Mark Blagrove are hosting an online event to mark the 120th anniversary of Sigmund Freud’s famous work with a patient about the interpretation of dreams.

Seicolegydd ac artist yn nodi Freud a breuddwyd enwog Dora mewn digwyddiad ar-lein byd-eang


20.10.2020
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau