GELLI DI...

GREU ARLOESI YSBRYDOLI


Rhith-Ddiwrnod Agored | 9 Ionawr 2021

Archebwch Lle

Rhith-Ddiwrnodau Agored Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig

 

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

The University of Wales Trinity Saint David has appointed Jessica Leigh-Jones, MBE, co-founder and Chief Executive of the CareerTech company iungo, as a Visiting Professor supported by the Royal Academy of Engineering to develop the next generation of intrapreneurial graduates to drive innovation in manufacturing in Wales.

Penodiad newydd i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr graddedig intrapreneuraidd


27.11.2020

Overcoming pandemic blues and circumnavigating social distancing on scaled events, GEW2020 at the UWTSD conquered the limitations and succeeded in facilitating a breadth of entrepreneurship sessions across its campuses

Ymgysylltu, ysbrydoli, cefnogi: GEW2020 yn tanio gwreichion entrepreneuraidd


26.11.2020

Two Fine Art graduates from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have won places on the Artists Benevolent Fund’s Step Change Fellowship Programme.

Dau o raddedigion Celf Gain y Drindod Dewi Sant yn ennill lleoedd ar Raglen Cymrodoriaethau Step Change


25.11.2020

UWTSD Industrial Design Master’s student Adam Higgins is one of only two Welsh entrants amongst 100 chosen submissions to be showcased in a Global Grad Show, a virtual and interactive year-long exhibition

Cymorth paratoi meddygol arloesol i blant yn ymddangos ar y rhestr o 100 syniad i newid y byd


24.11.2020
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau