Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


On the 6th of June, University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) welcomed six teams of Year 12 students from different Schools and Colleges to its Swansea waterfront IQ campus, where they competed against each other in a range of challenges.

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Her Academi Golau Glas i fyfyrwyr Blwyddyn 12


09.06.2023

Work has commenced on the Innovation Matrix, the next phase in the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Innovation Quarter at SA1 Swansea Waterfront.

Gwaith yn dechrau ar Fatrics Arloesi'r Drindod Dewi Sant yn Abertawe - canolfan newydd ar gyfer menter ac arloesi digidol


08.06.2023

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) welcomed Education and Welsh Language Minister Jeremy Miles, MS, to deliver a keynote speech at its 10th Aiming for Excellence Conference at Swansea’s Brangwyn Hall on May 26.

Anelu at Ragoriaeth 2023


08.06.2023

MOU Academy of Sport Llandovery RFC Llandovery College

Partneriaeth i greu llwybr newydd er mwyn cyfuno rygbi â gwaith academaidd


07.06.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol