Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Courses and Lecturers WINNER 2019

Lleoedd Clirio Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Sesiynau Galw Heibio:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Abertawe

Sesiynau Galw Heibio:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
11 Hydref 2019

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

James Williams o’r Drindod Dewi Sant yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Addysgwyr Menter y DU

Trawsnewid cenhedlaeth – gwnewch y gwahaniaeth… addysgwch!

Dirprwyaeth o Japan yn ymweld â’r Swigen Greadigol yn Abertawe

Lampeter Campus

Y Drindod Dewi Sant yn gwahodd ceisiadau am Ysgoloriaethau PhD yn y meysydd crefydd ac effaith gymdeithasol ar ôl sicrhau £500k o gyllid Sgiliau’r Economi Wybodaeth

Imac

Creu, Arloesi, Ysbrydoli

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am ein natur gyfeillgar, daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am ei chymuned ddysgu ac yn 11eg yn y DU am gymorth academaidd yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau