Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Cyrsiau Israddedig Diwrnodau Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
25 Ionawr 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
18 Ionawr 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

The BA Graphic Design, and BA Advertising & Brand Design will be launching their sixth Annual ‘Design Week’ Festival.  ‘Design Week’ is an opportunity for students to engage with prestigious designers and companies and this year is promising to be another exciting and challenging week with speakers from Sky, The Print Room, Subtrakt, Waters, and Suzy Prince.

WYTHNOS DDYLUNIO 2020

Y Drindod Dewi Sant yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer cystadleuaeth darlith gyhoeddus i’w thraddodi yng Ngŵyl y Gelli

Staff from Yr Athrofa: Institute of Education and Humanities had a paper accepted at the Australian Association for Research in Education (AARE) annual conference – which brings together education experts from across the world.

Ymweliad astudio’n rhoi addysg Cymru ar fap y byd

Professor Simon Haslett (centre) with Deng Hailin (left) and Zhao Zhangyang (right), students of Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine.

Paratoi Canolfan Qigong i’w hagor yn Abertawe

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau