Gwybodaeth Coronafeirws

What Uni - Enwebwyd Prifysgol Y Blwyddyn 2020
Enwebwyd Cyrsiau a Darlithwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Cefnogaeth i Fyfyrwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Llety 2020

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori!
Prifysgol y Flwyddyn, Cyrsiau a Darlithwyr, Cefnogaeth i Fyfyrwyr a Llety.

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Campysau a Lleoliadau

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
2 Mai 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Dr Peter Herbert

Cadw’n heini ac yn iach yn eich cartref

london gherkin

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei symposiwm cyfnewid gwybodaeth cyntaf

Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Coleg Cymraeg Cenedlaethol Ambassadors

Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg o Brifysgol Y Drindod Dewi Sant

Physical Education Graduate Returns to give talk to Current Students.  Tom Davies – Primary School Teacher at St Oswald’s VA School

Un o raddedigion Addysg Gorfforol yn dychwelyd i annerch ein Myfyrwyr Presennol

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau