Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Students walking along street


Yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant gallwch gyrchu nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • dyfarniadau cwrs-benodol
  • dyfarniadau i gefnogi datblygiad sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd
  • help i grwpiau penodol fel rheini sy’n fyfyrwyr a phobl sy’n gadael gofal wrth gyrchu addysg

Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gael i holl fyfyrwyr ac ymgeiswyr Y Drindod Dewi Sant.

  • Os ydych yn fyfyriwr presennol, cliciwch ar y linc isod am fanylion ar sut i ymgeisio
  • Dylai myfyrwyr grŵp Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’ch sefydliad i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Dysgwch am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chymorth ariannol y gallwch eu cyrchu isod, a chofiwch Cysylltu â Ni gydag unrhyw ymholiadau.