Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau 2018/19

Yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant gallwch gyrchu nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr.

Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniadau cwrs-benodol, dyfarniadau i gefnogi datblygiad sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd, a help i grwpiau penodol fel rheini sy’n fyfyrwyr a phobl sy’n gadael gofal wrth gyrchu addysg.

Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gael i holl fyfyrwyr ac ymgeiswyr Y Drindod Dewi Sant. Os ydych yn fyfyriwr presennol, gallwch wneud cais trwy MyTSD Logiwch i mewn a chliciwch ar y golofn Ysgoloriaethau a Bwrsarïau ar yr ochr dde. Dylai myfyrwyr grŵp Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’ch sefydliad i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Dysgwch am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chymorth ariannol y gallwch eu cyrchu isod, a chofiwch gysylltu â’n gydag unrhyw ymholiadau.


Ymgeiswyr


Israddedigion


Ôl-raddedigion