Grid of 10 sports-related images.

Nod yr Academi Chwaraeon yw cefnogi myfyrwyr sy’n rhan o chwaraeon perfformiad uchel wrth iddynt astudio.

Yn hoff o chwaraeon cystadleuol? Arhoswch ar frig eich gêm yn ystod eich gradd gydag Academi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant, a chreu’r profiad prifysgol rydych chi wastad wedi breuddwydio amdano.

Mynnwch sesiynau hyfforddi a hyfforddiant cryfder a chyflyru lefel broffesiynol, yn ogystal â chyngor ar faeth, deiet a ffordd o fyw. Ond nid dyna'r cyfan. Manteisiwch ar ein cyfleusterau chwaraeon anhygoel, gyda chyfleoedd rheolaidd i gystadlu yng nghynghreiriau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS), digwyddiadau a phencampwriaethau. A byddwch yn elwa o arbenigedd ein staff profiadol a'n manteision hyfforddi – y rhai sy'n gwybod beth sydd ei angen i lwyddo ym myd chwaraeon. 

Pêl-droed Dynion a Merched, Rygbi Dynion a Merched, a Phêl-rwyd Merched yw campau tîm ffocws Academi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ond byddwn ni hefyd yn eich cefnogi i ddilyn pa bynnag gampau eraill sy'n mynd â’ch bryd, megis athletau, beicio a hyd yn oed triathlonau. 

Ar hyn o bryd mae gwasanaethau’r academi chwaraeon wedi’u lleoli ar ein campysau yn Ne-orllewin Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn fyfyriwr sy’n athletwr perfformiad uchel a allai gynrychioli’r Brifysgol ym mhencampwriaethau BUCS, cysylltwch â’r academi. Gallai fod opsiwn i gael mynediad at raglenni hyfforddi, cyngor ar faeth a chefnogaeth ychwanegol o bell, yn dibynnu ar y gamp.

Cyfleusterau Blaengar

Yn barod i gyflawni eich nodau chwaraeon? Mae ein cyfleusterau arbenigol yn cynnwys:

  • Cyfleuster cryfder a chyflyru
  • Man hyfforddi 3G
  • Stiwdio ffitrwydd
  • Ffisioleg a labordai biomecaneg
  • Pwll nofio
  • Ystafell ddadansoddi chwaraeon
  • Neuadd chwaraeon dan do
  • Therapi chwaraeon ac ystafelloedd adsefydlu. 

Yn fwy na hynny, os ydych chi'n rhan o'n carfan bêl-droed, byddwch yn hyfforddi a chwarae allan o Barc Richmond, sef cyfleuster safonol Ewropeaidd UEFA – a chartref Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin. Os rygbi yw’ch diléit chi, bydd gennych chi eich caeau chwarae pwrpasol eich hun yn ogystal â defnyddio  ysgubor hyfforddi 3G Dan Do Clwb Rygbi Athletaidd Caerfyrddin. 

I ofyn am ragor o wybodaeth, llenwch y ffurflen isod: