Cynllun Ffioedd a Mynediad


Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cymeradwyo Cynlluniau Ffioedd a Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ei chaniatáu i osod ffioedd dysgu am ei chyrsiau israddedig ar gyfer ymgeiswyr llawn amser o’r DU/UE.

Mae'r ffioedd hyn yn caniatáu i’r Brifysgol barhau i ddarparu profiad prifysgol o’r safon uchaf ar gyfer myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd ac i ddarparu cyllid ar gyfer cyfleusterau ychwanegol i fyfyrwyr.

Cymeradwyir y cynllun ffioedd gan Gyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Cynlluniau Ffioedd (dogfennau PDF)