Gwasanaethau Myfyrwyr


Croeso i Wasanaethau Myfyrwyr

2 boys

Gwasanaeth cymorth proffesiynol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd o ansawdd uchel ynghyd â chymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn galluogi'r holl fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Prifysgol Wirioneddol Gefnogol 

  • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af o 45 sefydliad am y ‘Gwasanaeth Cwnsela’.
  • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 2il o 45 sefydliad am ‘Wasanaethau Myfyrwyr’.

Ffynhonnell: Global International Student Barometer & Student Barometer, Autumn Wave 2016.

Mae’r adran hefyd yn darparu adnodd hygyrch i gymuned ehangach y Brifysgol. 

Os bydd eich anghenion tu hwnt i’r gwasanaethau gallwn eu darparu’n fewnol, gallwn eich cyfeirio ymlaen at unigolion eraill o fewn y Brifysgol neu mewn sefydliadau allanol.

Cysylltwch â ni:

Campws Caerfyrddin: 
Ffôn: 01267 676830 
Ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uk

Campws Llambed:
Ffôn: 01570 424876
Ebost: student.support@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe: 
Ffôn:  01792 481206
Ebost: student.services@pcydds.ac.uk

Campws Llundain:
Ffôn: 020 756 67600
Ebost: info.london@uwtsd.ac.uk
Gwefan TSD London

Pob ymholiad arall:
Ffôn: 01267 676830 
Ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uk