Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Library Logo

Chwiliad Uwch

Fy Nghyfrif Llyfrgell Angen Rhagor?

Ein Llyfrgelloedd a’n Amseroedd Agor
Imac

Hanfodion Myfyrwyr, Help A Chefnogaeth

Nod gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw cefnogi holl aelodau’r Brifysgol drwy ddarparu gwasanaethau gwybodaeth o ansawdd uchel a thrwy fodloni anghenion ei holl fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o ran adnoddau dysgu.

Dewch i’n gweld ni i gael help gyda dod o hyd i wybodaeth ar-lein ac mewn print, defnyddio cyfrifiadur neu gael lle i astudio.

Mae ein Llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o leoedd astudio at eich gofynion ac mae ein staff cyfeillgar a gwybodus wrth law i roi cyngor a chymorth.

Hanfodion Myfyrwyr Help a Chefnogaeth

Adnoddau Llyfrgell

Mae ein llyfrgell ar-lein ar gael bob awr o’r dydd a’r nos! Caiff staff a myfyrwyr fynediad i ystod eang o adnoddau electronig, yn cynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data arbenigol, papurau newydd ar-lein a llawer mwy.
Rhagor o Wybodaeth
Cysylltwch â’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Yn ein Casgliadau Arbennig mae llyfrau printiedig hynaf, llawysgrifau ac archifau’r Brifysgol, ac maent yn un o’r prif ffynonellau ymchwil academaidd yng Nghymru.

Rhagor o Wybodaeth

Mynediad Agored ac Ymchwil

Cewch bopeth sydd angen ei wybod am gyhoeddi mynediad agored a rheoli data ymchwil yma, neu dysgwch sut i gyflwyno’ch traethawd ymchwil electronig.

Rhagor o Wybodaeth

Digwyddiadau’r Llyfrgell

Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i gael gwybod am ein harddangosfeydd a dewch i’n sesiynau hyfforddi arbenigol.

Rhagor o Wybodaeth

Sgiliau Gwybodaeth

Lluniwyd ein rhaglen Sgiliau Gwybodaeth i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hwyluso eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd.

Rhagor o Wybodaeth