Hafan YDDS  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Library Logo

Chwiliad Uwch

Fy Nghyfrif Llyfrgell Angen Rhagor? Sgroliwch i weld rhagor...

Strategaeth a Polisïau

Ein Llyfrgelloedd a’n Amseroedd Agor
Imac

Croeso


Mae’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn ceisio cefnogi holl fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr y Brifysgol drwy roi mynediad i adnoddau a gwasanaethau gwybodaeth o ansawdd uchel.

Yn ein hadran Help a Chefnogaeth cewch bopeth y mae arnoch angen ei wybod am ymuno a defnyddio ein llyfrgelloedd yn y Drindod Dewi Sant, ein Siarter Cwsmeriaid a’r gwasanaethau a gynigiwn i staff ac aelodau allanol. Methu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch? Defnyddiwch ein gwasanaeth Angen Rhagor neu cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth bellach.

Mae ein Hanfodion Myfyrwyr yn cynnwys manylion ein Sgiliau Academaidd a Gwybodaeth i helpu i wella’ch llythrennedd gwybodaeth a llythrennedd digidol, ein Llawlyfrau Cyfeirnodi, popeth y mae angen i chi ei wybod am hawlfraint a sut i gael mynediad i’ch rhestrau adnoddau ar-lein. Mae gennym hefyd amrywiaeth o adnoddau ar gael i helpu i wella eich sgiliau digidol. I gael help arbenigol pellach, mae eich Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd ar gael bob amser.

Hanfodion Myfyrwyr Help a Chefnogaeth

Adnoddau Llyfrgell

Mae ein llyfrgell ar-lein ar gael bob awr o’r dydd a’r nos! Caiff staff a myfyrwyr fynediad i ystod eang o adnoddau electronig, yn cynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data arbenigol, papurau newydd ar-lein a llawer mwy.
Rhagor o Wybodaeth
Cysylltwch â’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Yn ein Casgliadau Arbennig mae llyfrau printiedig hynaf, llawysgrifau ac archifau’r Brifysgol, ac maent yn un o’r prif ffynonellau ymchwil academaidd yng Nghymru.

Rhagor o Wybodaeth

Mynediad Agored ac Ymchwil

Cewch bopeth sydd angen ei wybod am gyhoeddi mynediad agored a rheoli data ymchwil yma, neu dysgwch sut i gyflwyno’ch traethawd ymchwil electronig.

Rhagor o Wybodaeth

Digwyddiadau’r Llyfrgell

Edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i gael gwybod am ein harddangosfeydd a dewch i’n sesiynau hyfforddi arbenigol.

Rhagor o Wybodaeth

Sgiliau Academaidd a Gwybodaeth

Lluniwyd ein rhaglen Sgiliau Gwybodaeth i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau gwybodaeth a digidol trosglwyddadwy, gan hwyluso eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd.

Rhagor o Wybodaeth
chat loading...