Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Books

Nod gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw cefnogi pob aelod o’r Brifysgol drwy ddarparu gwasanaethau gwybodaeth o ansawdd uchel a thrwy ddiwallu anghenion ei holl fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr yng nghyswllt adnoddau dysgu.

Dewch i ymweld â ni i gael help i ddod o hyd i wybodaeth ar-lein a phrintiedig, i gael hyd i gyfrifiadur neu le astudio.  Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig ystod o leoedd astudio sy'n addas i’ch anghenion ac mae ein staff cyfeillgar a gwybodus wrth law i roi cyfarwyddyd a chefnogaeth.

Mae'r gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn gweithredu ar gampysau Caerfyrddin, Llambed, Llundain ac Abertawe.

Llyfrgelloedd PCYDDS ar:

Facebook  Twitter  Pinterest‌  Instagram