Caiff y rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau ei thanategu gan elfennau craidd Rheolaeth Busnes a Chynllunio Prosiectau ac fe’i dylunnir i baratoi graddedigion at weithio yn yr amgylchedd Digwyddiadau a Gwyliau dynamig.

Ffeithiau Allweddol

Gwobrau: BA
Côd UCAS: FEM1
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
HND 2 flynedd BA 3 blynedd

Ffioedd Dysgu (cartref)
£9000 (Home/EU students)
£11000 (Overseas students)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Suzanne Wells
Dewis Iaith
Saesneg  Gan fod Digwyddiadau a Gwyliau wedi dod yn rym fwy amlwg ar gyfer strategaethau datblygu economaidd a sosio-ddiwylliannol i ddinasoedd a chyrchfannau yn ogystal â ffordd i wella goliau busnes, mae yna angen parhaus am raddedigion digwyddiadau sy’n deall strwythur a swyddogaethau’r diwydiant. Mae’r BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau yn mewnosod creadigrwydd, sgiliau hanfodol a ffordd o feddwl entrepreneuraidd i gynhyrchu graddedigion sy’n barod am ystod amrywiol o gyfleoedd gwaith.

Ymhlith modylau craidd Lefel 4 mae; Cyllid, Rheoli Pobl a Chyfundrefnau, Marchnata, Datblygiad Proffesiynol, y Cyd-destun Digwyddiadau a Gwyliau a Chyflwyniad i Gynllunio Digwyddiadau a Gwyliau a Dylunio Creadigol. Bydd sgiliau fel rheoli prosiectau, entrepreneuriaeth, creadigrwydd, hyfforddi, mentora, meddwl beirniadol a chyfathrebu yn rhan annatod o strwythur y modylau. Mae gan y rhaglen thema gyflogadwyedd gref a welir yn null cyflwyno’r cynnwys trwy’r defnydd o brosiectau byw, interniaethau ac ymgynghoriaeth.   

Mae gan fodylau Lefel 5 ffocws weithredol, gan baratoi myfyrwyr at gynllunio a rheolaeth ymarferol Digwyddiadau a Gwyliau. Mae modylau fel Rheolaeth Gweithrediadau a Phrosiect Digwyddiadau Byw yn paratoi myfyrwyr at y sgiliau sydd eu hangen i gysyniadu, cynllunio a rheoli digwyddiadau a gwyliau o’r dechrau i’r diwedd. Mae egwyddorion rheoli risg a rheoli prosiect yn rhan annatod o ddysgu am a darparu digwyddiad byw. Nod yr ymagwedd hon yw paratoi’r myfyriwr at amgylchedd dynamig sy’n galw am feddwl creadigol, annibyniaeth a gwydnwch. 

Ar lefel 6, mae modylau’n ffocysu ar bolisi, strategaeth a chynaliadwyedd ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol. Hefyd, mae Arwain a Datblygu Pobl a Marchnata Strategol yn darparu’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen i reoli pobl a hyrwyddo digwyddiadau a gwyliau yn effeithiol. Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect ymgynghori digwyddiad byw neu astudiaeth annibynnol i ymchwilio i faterion a fydd yn datblygu eu dealltwriaeth o’r sector a’i ddyfodol ymhellach.

Mae rheolaeth digwyddiadau a gwyliau’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan yn yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant digwyddiadau. Bydd myfyrwyr yn elwa o astudio’r cysyniadau rheoli digwyddiad hanfodol a chymryd rhan mewn prosiectau digwyddiad byw i ddatblygu profiad cyffrous o’r diwydiant sy’n datblygu cyflogadwyedd.

Bydd asesu’n amrywio o waith ysgrifenedig a chyflwyniadau i gyfleoedd cynllunio digwyddiad ymarferol.

BA 88 | HND 46

  • Rheolwr Digwyddiad
  • Cyfarwyddwr Digwyddiad
  • Rheolwr Gŵyl
  • Diogelwch Digwyddiad
  • Rheolaeth Marchnata
  • Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus
  • Rheolwr digwyddiadau a lleoliad chwaraeon

Rheolaeth Busnes (Gwyliau a Digwyddiadau)

* I'w ddilysu