Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Bydd y Swyddfa Academaidd yn diwygio fersiwn electronig y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ychwanegiadau,  gwallau neu fylchau.  Ceir dolen at restr newidiadau isod, a bydd y dolenni at y penodau perthnasol yn cael eu dynodi’n rhai DIWYGIEDIG.   Yn ogystal, rhoddir gwybod i staff ar wahân ynghylch unrhyw newidiadau sylweddol sydd â goblygiadau posibl i reoliadau neu weithdrefnau.   Ystyrir mai’r fersiwn electronig fydd y ddogfen awdurdodol.

CYFIEITHIAD O’R PENODAU ERAILL AR WAITH – YN Y CYFAMSER GWELER Y FERSIWN SAESNEG FAN HYN

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2017-18