Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2020-21

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.  Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.

Sylwch fod y Llawlyfr Ansawdd Academaidd, y Polisïau a'r Dogfennau Canllaw sydd ar gael ar y dudalen hon wedi cymryd lle'r Canllawiau Myfyrwyr.


Penodau

Tudalennau Cynnwys (yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd)
Pennod 01 Cyd-destun Sefydliadol (Tud 1-2)
Pennod 02 Strwythur Pwyllgorau Academaidd (Tud 3-15)
Pennod 03 Strwythur Academaidd y Brifysgol (Tud 16-18)
Pennod 04 Cymeradwyo Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Tud 19-29)
Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 30-35)

Pennod 06 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir (Tud 36-70)

Pennod 07 Asesu: Rhaglenni a Addysgir (Tud 71-78)
Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil (Tud 79-108)
Pennod 09 - Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol (DOD YN FUAN)
Pennod 10 Dysgu Lleoliad a Dysgu yn y Gweithle (DOD YN FUAN)
Pennod 11 Gweithio gydag Eraill (DOD YN FUAN)
Pennod 12 Gwella Ansawdd (Tudalennau i’w cadarnhau)
Pennod 13 Achosion Myfyrwyr (Tudalennau i’w cadarnhau) 

Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2020/21 ôl cyhoeddi ym mis Medi 2020

Bydd y Swyddfa Academaidd yn diwygio fersiwn electronig y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ychwanegiadau, gwallau neu fylchau.

  • Ceir dolen at restr newidiadau isod, a bydd y dolenni at y penodau perthnasol yn cael eu dynodi’n rhai DIWYGIEDIG.
  • Yn ogystal, rhoddir gwybod i staff ar wahân ynghylch unrhyw newidiadau sylweddol sydd â goblygiadau posibl i reoliadau neu weithdrefnau.
  • Ystyrir mai’r fersiwn electronig fydd y ddogfen awdurdodol.

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau.