Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2023–24

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.

Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.

Crynodeb o Newidiadau Allweddol - Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2023-24

Penodau

Tudalennau cynnwys
Pennod 01 Cyd-destun Sefydliadol (Tud 1–4)
Pennod 02 Strwythur Pwyllgorau Academaidd (Tud 5–23)
Pennod 03 Gwella Ansawdd (Tud 24–27)
Pennod 04 Dylunio, Cymeradwyo, Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Tud 28–39)
Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 40–44)

Pennod 06 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir (Tud 45–83)

Pennod 07 Asesu: Rhaglenni a Addysgir (Tud 84–91)

Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil (Tud 92–119)

Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol (Tud 120–132)

Pennod_10_Microgymwysterau, Cyrsiau Byr, y Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol, Lleoliadau Allanol ac Achredu (Tud 133–140)

Pennod 11 Gweithio Gydag Eraill (Tud 141–145)

Pennod 12 Polisïau Myfyrwyr (Tud 146–148)

Polisïau Cymorth Myfyrwyr

Cwynion Myfyrwyr, Apeliadau a Phryderon Eraill

Polisïau Academaidd

 Polisïau yn ymwneud â Derbyniadau

 Diogelu Myfyrwyr

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2023–24 – dogfen gyflawn

Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2023/24 ôl cyhoeddi ym mis Medi 2023

Bydd newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd ôl cyhoeddi yn cael eu rhestru isod.  Dynodir Penodau perthnasol fel DIWYGIEDIG.

PennodAdranNewidDyddiad

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau.