Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2021-22

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.

Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.

Sylwch fod y Llawlyfr Ansawdd Academaidd, y Polisïau a'r Dogfennau Canllaw sydd ar gael ar y dudalen hon wedi cymryd lle'r Canllawiau Myfyrwyr.

Penodau

Llawlyfr Ansawdd Academaidd - Crynodeb o Newidiadau Allweddol 2021-22
Tudalennau cynnwys
Pennod 01 Cyd-destun Sefydliadol (Tud 1-4) DIWYGIEDIG 10-2021
Pennod 02 Strwythur Pwyllgorau Academaidd (Tud 5-22) DIWYGIEDIG 11-2021
Pennod 03 Gwella Ansawdd (Tud 23-26)
Pennod 04 Dylunio, Cymeradwyo, Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Tud 27-37)
Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 38-42)

Pennod 06 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir (Tud 43-78)

Pennod 07 Asesu: Rhaglenni a Addysgir (Tud 79-86)

Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil (Tud 87-115)

Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol (Tud 116-128)
Pennod_10_Cyrsiau Byr, y Fframwaith Arfer Proffesiynol, Partneriaid Cyfraniadol ac Achredu (Tud 129-133)

Pennod 11 Gweithio Gydag Eraill (Tud 134-138)

Pennod 12 Polisïau Myfyrwyr Tud (139-141)

Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2021/22 ôl cyhoeddi ym mis Medi 2021

Bydd newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd ôl cyhoeddi yn cael eu rhestru isod.  Dynodir Penodau perthnasol fel DIWYGIEDIG.

Pennod Adran Newid Dyddiad
1 1.7 Ychwanegu cyfeiraid at Fyrddau Disgyblaeth Academaidd  13.10.2021
2 2.4.2 Newidiadau i aelodaeth y Pwyllgor Profiadau Myfyrwyr 10.11.2021

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau.