Enillydd Cyrsiau a Darlithwyr

Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi

Gwneud Cais Nawr Ffoniwch ni ar: Llefydd Clirio | Ymgeiswyr newydd | Cadarnhewch eich lle

CREU ARLOESI YSBRYDOLI

Gwnewch gais nawr ac ymunwch â chymuned ddysgu orau Cymru (ACM 2019) yr haf yma.

Hefyd, gennym ni mae’r cyrsiau a’r darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidlais myfyrwyr! (WUSCAs 2019).

Ydych chi’n aros am eich canlyniadau neu’n dal i chwilio am le ym mis Medi?

Ymgeisiwch Nawr >

Oes gennych eich canlyniadau’n barod neu’n meddu ar gymwysterau neu brofiad blaenorol?

Ymgeisiwch Nawr >

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau, am wneud cais ac am gymorth myfyrwyr.

Gofyn cwestiwn >

Chwilio am gwrs ar gyfer Medi 2019?

P’un ai ydych wedi newid eich meddwl am brifysgol neu gwrs rydych wedi’i ddewis yn barod, heb gael unrhyw gynigion eto, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer eich dewis brifysgol, efallai bod y cwrs perffaith i chi gennym ni! Ymgeisiwch Nawr

Tro cyntaf yn gwneud cais?

P’un ai ydych yn dychwelyd i fyd addysg ar ôl peth amser, neu os ydych wedi newid eich meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd, nid yw’n rhy hwyr gwneud cais. Gallwch ddechrau eich cais ar-lein nawr neu ffoniwch ni ar 0300 323 1828 i drafod eich opsiynau.

Wedi Gwneud Cais yn Barod?

Sut i wirio p’un ai yw eich lle wedi’i gadarnhau?

Os ydych wedi gwneud cais i ni yn barod ac wedi derbyn lle ar gyfer y mis Medi yma, logiwch ar UCAS Track  i weld a ydy eich lle wedi’i gadarnhau.

Os ydi UCAS Track yn dangos bod eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau, byddwch yn ymuno â ni ym mis Medi!

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth gennym yn y post ac mewn e-bost cyn bo hir, yn dweud wrthych sut a ble i gofrestru, a sut i baratoi at ddechrau yn y Brifysgol.

Croeso i’r Drindod Dewi Sant!

Os gwnaethoch eich cais ar ôl Mehefin 30ain ac nid ydych wedi cael ymateb eto:

Peidiwch â phoeni, efallai ein bod ni’n prosesu eich cais o hyd. Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar 0300 323 1828 am ddiweddariad ar gynnydd eich cais.

Unrhyw Gwestiynau Eraill?

Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar 0300 323 1828.

Cysylltwch gyda ni

Ymunwch â’n grwpiau i ymgeiswyr

Caerfyrddin | Abertawe | Llambed

Enillydd Cyrsiau a Darlithwyr