CLIRIO 2020 - NAWR YW’R AMSER

Graddau Mynediad ac Apeliadau 2020

Yng ngoleuni'r newidiadau a wnaed gan Lywodraethau Cymru a'r DU i'r system raddio Safon Uwch, hoffem hysbysu ein holl ymgeiswyr y byddwn yn anrhydeddu unrhyw gynnig yr ydych wedi derbyn i astudio yma yn y Drindod Dewi Sant.

Darganfod mwy


Logos Cymraeg - What Uni Student Choice Awards 2020

Edrychwch ymlaen at eich dyfodol

Rydym yn barod i gyflwyno addysg i chi, yn agos neu’n bell, ac mae ein apiau newydd yn golygu bod help ar law yn rhwydd.

Hefyd, mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr! (WUSCAs 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr


Ydych chi’n chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi 2020?

P’un ai ydych wedi newid eich meddwl am brifysgol neu gwrs rydych wedi’i ddewis yn barod, heb gael unrhyw gynigion eto, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer eich dewis brifysgol, efallai bod y cwrs perffaith i chi gennym ni! Ymgeisiwch Nawr.


Tro cyntaf yn gwneud cais?

P’un ai ydych yn dychwelyd i fyd addysg ar ôl peth amser, neu os ydych wedi newid eich meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd, nid yw’n rhy hwyr gwneud cais. Gallwch ddechrau eich cais ar-lein nawr neu ffoniwch ni ar 0300 323 1828 i drafod eich opsiynau.


Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Ein nod yw cynnig profiad dysgu ac addysgu i’n myfyrwyr sy’n manteisio ar yr elfennau gorau o’r ddarpariaeth ar y campws ac ar-lein, gan gynnal pellter cymdeithasol a chadw pawb mor ddiogel â phosib. DARGANFOD MWY

Wedi Gwneud Cais yn Barod?

Sut i wirio p’un ai yw eich lle wedi’i gadarnhau?

Os ydych wedi gwneud cais i ni yn barod ac wedi derbyn lle ar gyfer y mis Medi yma, logiwch ar UCAS Track  i weld a ydy eich lle wedi’i gadarnhau.

Os ydi UCAS Track yn dangos bod eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau, byddwch yn ymuno â ni ym mis Medi!

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth gennym yn y post ac mewn e-bost cyn bo hir, yn dweud wrthych sut a ble i gofrestru, a sut i baratoi at ddechrau yn y Brifysgol.

Croeso i’r Drindod Dewi Sant!

Os gwnaethoch eich cais ar ôl Mehefin 30ain ac nid ydych wedi cael ymateb eto:

Peidiwch â phoeni, efallai ein bod ni’n prosesu eich cais o hyd. Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar 0300 323 1828 am ddiweddariad ar gynnydd eich cais.

Unrhyw Gwestiynau Eraill?

Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar 0300 323 1828.

Cysylltwch gyda ni