facebook Pixel Crefftau Dylunio | Swansea College of Art - UWTSD

Crefftau Dylunio

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Crefftau Dylunio

Design Craft banner

Mae’r cwrs Crefftau Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn rhoi ichi’r sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda Gwydr, Cerameg a Gemwaith. Cewch y rhyddid i ddarganfod eich llais creadigol a chynllunio llwybr gyrfaol ymhlith nifer o gyfleoedd cyffrous. Byddwch yn datblygu sgiliau gwneud â llaw traddodiadol yn ogystal ag ymagweddau cyfoes fel torri â laser, torri â chwistrell ddŵr ac argraffu 3D.Rydym yn credu ei fod yn hanfodol i’ch gwaith gael gorffeniad proffesiynol ac i’r perwyl hwn, cefnogir eich prosiectau gan weithdai. Mae cael mynediad at wybodaeth ymarferol ychwanegol yn sicrhau y gallwch ddefnyddio cyfleusterau rhagorol y Brifysgol yn hyderus, gan wneud dewisiadau gwybodus am ddull ac offer, ac yn y pen draw, cynhyrchu gwaith o safon eithriadol.

Cadwch le ar Ddiwrnod Agored

BA design craft widget

Cyrsiau Crefftau Dylunio

facilities widget

Cyfleusterau

Tîm Crefftau Dylunio

MA Fine Art

Cyrsiau Ôl-raddedig 

design craft Facebook widget

Oriel

Industry Links

Cysylltiadau Diwydiannol

SS21-Ad-Still-welsh

Sioeau Gradd Yr Haf Coleg Celf Abertawe

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535