Mae’r atodiadau a’r ffurflenni i’w gweld isod yn nhrefn y bennod berthnasol o’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd.


Cyfieithiad o'r gweddill ar waith:

Fersiynau Saesneg fan hyn


Pennod 03: Cyfadrannau'r Brifysgol


Pennod 04: Cymeradwyo Dilysu Monitro ac Adolygu Rhaglenni


Pennod 5: Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr


Pennod 6: Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir


Pennod 07: Polisi Asesu Cyffredinol Graddau a Addysgir


Pennod 08: Rheoliadau Graddau Ymchwil

CYFIEITHIADAU O’R GWEDDILL AR WAITH

Gweler y Fersiynau SaesnegPennod 09: Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth gydweithredol


Pennod 10: Dysgu drwy Leoliadau Dysgu Seiliedig ar Waith Cydnabod Dysgu Blaenorol


Pennod 11: Gwella Ansawdd


Pennod 13: Achosion Myfyrwyr

CYFIEITHIADAU O’R GWEDDILL AR WAITH

Gweler y Fersiynau Saesneg


  • SC01 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda sefydliadau Partner yn unig - Gweler isod

SC01 – Ar gyfer myfyrwyr sydd yn astudio gyda PCYDDS: Bellach, rhaid cwblhau’r ffurflen Amgylchiadau Esgusodol (SC01 gynt) ar-lein ar MyTSD – gellir cyrraedd y ffurflen drwy’r tab ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ ar y fwydlen ‘Ffurflenni’.  Mae canllawiau ar gael ar MyTSD.

Sylwch: Dim ond asesiadau modylau'r flwyddyn academaidd gyfredol 2020/21 y mae'r ffurflen MyTSD yn dangos. Os ydych chi am wneud cais am fodwl y gwnaethoch chi gofrestru arno mewn blwyddyn academaidd flaenorol, e-bostiwch: aocases@uwtsd.ac.uk