Croeso i dudalennau gwe y Swyddfa Academaidd

Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd, cyfoethogi a phrofiadau academaidd (e.e. arolygon).

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau academaidd y Brifysgol sydd yn perthyn i waith y Swyddfa.  Mae’r swyddfa hefyd yn goruchwylio’r fframwaith sy’n wynebu myfyrwyr (achosion myfyrwyr academaidd ac anacademaidd) a dysgu ac addysgu drwy’r Fframwaith Nexus. Mae hefyd yn rhoi cymorth i brif bwyllgorau academaidd y Brifysgol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’i chylch gwaith. Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.  Mae’r Coleg Doethurol yn ffurfio rhan o’r Swyddfa Academaidd 

Llawlyfr Ansawdd Academaidd