Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd

Croeso i dudalennau gwe y Swyddfa Academaidd

Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd y Brifysgol. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau academaidd y Brifysgol a’i phartneriaethau cydweithredol. Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.

Ceir y Llawlyfr Ansawdd Academaidd cyfredol yma