Croeso i dudalennau gwe y Swyddfa Academaidd

Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd y Brifysgol. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau academaidd y Brifysgol a’i phartneriaethau cydweithredol.

Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.

Llawlyfr Ansawdd Academaidd