Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Hwb Myfyrwyr

Hwb Myfyrwyr

Yma i Helpu

Yr Hwb yw’r unig le y gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth a’r cymorth y bydd arnoch eu hangen i wneud yn fawr o’ch amser yn y Drindod Dewi Sant.

Bydd y tîm Hwb Myfyrwyr ymroddedig, a luniwyd i fod yn bwynt cyswllt cyntaf, yn darparu gwasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr ar bob mater sy’n ymwneud â myfyrwyr a gall eich cyfeirio at gymorth arbenigol. Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau am:

  • Cyllid
  • Cofrestru
  • Modylau
  • Moodle
  • Amserlen
  • Gwasanaethau Myfyrwyr
  • TG
Sut ydw i’n cyrchu Hwb YDDS?

Ar ôl i chi gofrestru, lawrlwythwch yr ap ‘UWTSD Hwb’ i gael yr holl wybodaeth allweddol ar flaenau eich bysedd:

Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost YDDS a’ch cyfrinair.

Gallwch hefyd gyrchu’r platfform pan fyddwch yn agor y porwr ar unrhyw gyfrifiadur ar y campysau neu drwy ymweld â https://hwb.uwtsd.ac.uk

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â’r tîm Hwb Myfyrwyr, drwy:

E-bost: hwb@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 0300 131 3030

Oriau agor:

Dydd Llun 8.30 – 5.00
Dydd Mawrth 8.30 - 5.00
Dydd Mercher 8.30 – 5.00
Dydd Iau 8.30 – 5.00
Dydd Gwener 8.30 – 4.30

Cyflwyno’r Hwb Myfyrwyr