Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gwasanaeth Gyrfaoedd MyfyrwyrYma I’ch helpu chi I wireddu Gyrfa

Eich Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol yw'r un lle y gallwch gael yr holl wybodaeth, cyngor a chanllaw personol 1-i-1 y bydd eu hangen arnoch i gael y gorau o'ch amser yn PCYDDS.

Rydym yn dîm o ymarferwyr Gyrfaoedd Prifysgol profiadol a chymwys yn broffesiynol. Rydym yn bodoli i'ch helpu i ddeall eich opsiynau Gyrfa a datblygu eich Cyflogadwyedd.

Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau ynghylch:

  • Dechrau arni a chynhyrchu syniadau Gyrfaoedd
  • Deall eich opsiynau a gwneud penderfyniadau cadarn
  • Dod o hyd i brofiad gwaith o safon, a'i gael
  • Deall eich opsiynau Ôl-raddedig
  • Cychwyn eich Busnes eich hun
  • Chwilio swyddi yn effeithiol
  • CV’au, Ceisiadau a Datganiadau Personol
  • Cyfweld & Canolfannau Asesu 

… A llawer mwy trwy ein platfform digidol Gyrfaoedd newydd Fy Ngyrfa a ddarparwyd I chi mewn partneriaeth ag Abintegro.

Cysylltu â'ch Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gallwch gysylltu â thîm y Gwasanaeth Gyrfaoedd trwy:

E-bost: gyrfaoedd@pcydds.ac.uk

Oriau agor:
Dydd Llun 8.30 – 5.00
Dydd Mawrth 8.30 – 5.00
Dydd Mercher 8.30 – 5.00
Dydd Iau 8.30 – 5.00
Dydd Gwener 8.30 – 4.30

Gwybodaeth ac adnoddau Gyrfaoedd

Yn ychwanegol at yr amrywiaeth ehangaf bosibl o wybodaeth, cyngor ac adnoddau Gyrfaoedd a ddarperir trwy ein platfform Gyrfaoedd digidol Fy Ngyrfa gallwch hefyd ddod o hyd i newyddion am swyddi gwag a Gyrfaoedd yma:

Gwneud apwyntiad Gyrfaoedd

Ydych chi'n:

  • Myfyriwr yn gofyn am apwyntiad Gyrfaoedd am y tro cyntaf gyda ni yn ystod y 12 mis diwethaf?
  • Graddedig (waeth beth fo'i benodiadau Gyrfa blaenorol neu ddyddiad Graddio)?

Os oes, rhowch fanylion trwy'r ffurflen Archebu Ar-lein isod:
Os ydych eisoes wedi cwblhau'r ffurflen Archebu ar-lein isod yn ystod y 12 mis diwethaf, yna cysylltwch â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd lleol (gweler y manylion cyswllt penodol i'r campws isod):

 
Barod i Waith – Paratowch am Yrfa

Barod i Waith – prosiect cyflogadwyedd newydd. Mae hwn yn brosiect newydd i gefnogi myfyrwyr i fagu hyder a pharodrwydd gyrfaol gyda'r opsiwn o gyflawni gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae cyllid ar gael i gefnogi myfyrwyr gyda chostau teithio a gofal plant.

Cysylltwch â'r gwasanaeth gyrfaoedd i gael rhagor o wybodaeth: gyrfaoedd@pcydds.ac.uk Llinell destun e-bost: Barod i Waith.

Hunan Ymwybyddiaeth

Fel Myfyriwr PCYDDS cyfredol mae gennych bellach fynediad llawn 24/7 i blatfform blaenllaw Gyrfaoedd brifysgol. Trwy'r platfform hwn mae gennych fynediad isod i wybodaeth Gyrfaoedd, Hunanasesu, Cynlluniwr Gyrfa, gwiriwr CV360 a LLAWER mwy. 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.