Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)

Mae ATiC yn ganolfan ymchwil integredig sy’n rhoi dulliau meddwl sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, a dulliau arloesi strategol, ar waith yn ein cyfleuster o’r radd flaenaf ym maes ymchwil i Brofiadau Defnyddwyr yn Ardal Arloesi Abertawe PCYDDS.

Gweithio Gyda Ni

Dysgwch Ragor

Arbenigedd

Dysgwch Ragor

Cyfleusterau

Dysgwch Ragor

Storïau

Dysgwch Ragor

ATIC Benefits

Gweithio Gyda Ni

Trwy ymchwil cydweithredol, gallwn weithio gyda chi i ddatblygu cynnyrch, gwasanaethau a systemau arloesol yn y sector iechyd a llesiant.

Mae ATiC yn bartner ym mhrosiect Accelerate sy’n helpu arloeswyr yng Nghymru i droi eu syniadau’n ddatrysiadau. Os oes gennych syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond nid ydych yn siŵr pa gamau i’w cymryd nesaf, os ydych mewn busnes ac yn chwilio i ehangu eich ystod o gynhyrchion, neu os ydych yn weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi sylwi ar ffordd glyfar o wella proses – rydyn ni eisiau gweithio gyda chi.

Yn hytrach na darparu cyllid neu grantiau, mae’r rhaglen yn cynnig mynediad i’r arbenigedd academaidd, y ddealltwriaeth fanwl o ecosystem gwyddorau bywyd a’r cyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae Accelerate, yn gydweithrediad arloesol rhwng tri o brifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae ATiC yn ganolfan ymchwil sydd ag arbenigedd a phrofiad mewn dylunio defnyddiwr-ganolog, gwerthuso a dadansoddi profiad defnyddwyr, data 3D a chipio symudiad, yn ogystal â phrototeipio mewn ystod o ddefnyddiau.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn weithio gyda chi: atic@uwtsd.ac.uk | 01792 481232

LLYFRYN ATIC

Cyfleusterau

Yma yn ATiC rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn ein cyfleusterau a seilwaith i greu’r amgylchedd gorau posibl ar gyfer prif academia’r DU a Gwyddor Bywyd cyhoeddus a phreifat a sefydliadau gofal iechyd i ffynnu.

O fewn Labordy UX ATiC rydym yn cynnig amrywiaeth gynhwysfawr o ffyrdd biometrig a seicoffisiolegol o fesur Profiadau Defnyddwyr.

Amrywiaeth o systemau sganio o safon diwydiant ar gyfer sganio a mesur y corff, gwrthrychau ac amgylcheddau gofodol yn fanwl gywir. Gyda’r gallu i ddefnyddio’r wybodaeth hon i fodelu, dadansoddi a hefyd gwireddu mewn rhithrealiti.

Mae ein hamrywiaeth o weithdai a chyfleusterau yn caniatáu i ni brototeipio a gorffennu mewn ystod eang o ddeunyddiau. Gan gynnwys prototeipio 3D cyflym mewn amrywiaeth o ddefnyddiau, megis plastig, ffibr carbon, cwyr a resin, i weddu i lawer o gymwysiadau.

Dysgwch Ragor

Formlabs 3D Printer

ATIC Partners

Ein Partneriaid

Mae ATiC yn un o bedwar partner yn rhaglen Accelerate (Sbardun Arloesi a Thechnoleg Iechyd Cymru).

Mae Accelerate, yn gydweithrediad arloesol rhwng tri o brifysgolion Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Mae’n helpu trosi syniadau arloesol yn gynhyrchion a gwasanaethau technoleg newydd i’r sector iechyd a gofal, yn gyflym.

Trwy Accelerate, gall ein partneriaid eich helpu chi i fynd i’r afael ag ystod eang o heriau ymchwil a datblygu.

DYSGWCH RAGOR

Storïau

Mae’r Macro Labordy yn lle amlbwrpas sy’n caniatáu i ni gipio rhyngweithiadau corfforol a chymdeithasol ar raddfa fawr.
DYSGWCH RAGOR

Cysylltwch â ni

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant | Technium 1
Heol y Brenin
Abertawe, SA1 8PH
E-bost: atic@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792481232
Facebook Twitter Instagram
Logos

ERDF Logo